Vízová a právní podpora

LEKVI&NIELSEN

Česká republika je moderní, industriální, rozvíjející se země v srdci Evropy. Má stabilní a úspěšný ekonomický systém, který zajišťuje nejen vyšší standard životní úrovně, ale také základní řád a prosperitu. V současnosti se Česká republika pohybuje v první desítce zemí pro imigraci mezi obyvateli SNS, což umožňují příznivé podmínky pro získání povolení k trvalému pobytu.

Česká republika je jedinečná země Evropy s rozvinutou ekonomikou a zdravotní péčí, vysokou životní úrovní, relativně nízkými cenami a - co je nejlepší - se vstřícnými a přátelskými obyvateli.

 

Při řešení různých otázek ohledně imigrace do České republiky využíváme bohaté zkušenosti. V současnosné době je Lekvi&Nielsen lídrem ve vydávání víz a v právní podpoře podnikání cizinců v České republice.

Zajišťujeme následující služby:

Krátkodobá, dlouhodobá víza, povolení k pobytu (modrá karta, pracovní karta), trvalý pobyt

Prodloužení povolení k pobytu

Občanství

Podpora Ministerstva vnitra České republiky

Registrace firmy a podnikatele

Právní poradenství

Zdravotní pojištění (základní, komplexní, při cestování)

Ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi je imigrace do České republiky optimální řešení z hlediska podobnosti kultury a mentality, jazyka, geografické dostupnosti, obrovského množství bývalých krajanů, vysokých životních standardu a medicíny.

www.lekvinielsen.cz

 

Telefon v ČR: +420 212 240 500 Telefon v Rusku: 8 800 775 09 71