image description
Residence U Muzea od 16 581 000 Kč od 16 581 000 Kč
image description
image description
 • image description
  2+kk | 70.40 m2 16 581 000 Kč
Show all
image description
Residence Garden Towers od 9 224 814 Kč od 16 717 829 Kč
image description
image description
 • image description
  3+kk | 86.00 m2
 • image description
  3+kk | 91.60 m2 9 224 814 Kč
 • image description
  2+kk | 66.40 m2 9 335 912 Kč
 • image description
  2+kk | 66.20 m2 9 540 080 Kč
 • image description
  2+kk | 66.30 m2 9 831 518 Kč
 • image description
  2+kk | 66.20 m2 9 866 835 Kč
 • image description
  4+kk | 126.30 m2 12 122 181 Kč
 • image description
  4+kk | 126.40 m2 12 754 037 Kč
 • image description
  4+kk | 134.90 m2 13 682 260 Kč
 • image description
  4+kk | 116.40 m2 13 947 489 Kč
 • image description
  4+kk | 126.50 m2 15 932 146 Kč
 • image description
  4+kk | 126.60 m2 16 717 829 Kč
Show all
image description
Residence Letňanské zahrady od 2 886 532 Kč od 6 562 245 Kč
image description
image description
 • image description
  3+kk | 74.70 m2
 • image description
  1+kk | 33.20 m2 2 886 532 Kč
 • image description
  1+kk | 34.30 m2 2 950 404 Kč
 • image description
  2+kk | 47.60 m2 4 031 727 Kč
 • image description
  2+kk | 58.60 m2 4 145 232 Kč
 • image description
  2+kk | 58.50 m2 4 208 482 Kč
 • image description
  2+kk | 58.60 m2 4 366 377 Kč
 • image description
  2+kk | 57.40 m2 4 366 952 Kč
 • image description
  2+kk | 57.40 m2 4 424 797 Kč
 • image description
  2+kk | 55.30 m2 4 464 447 Kč
 • image description
  2+kk | 63.80 m2 4 520 500 Kč
 • image description
  2+kk | 48.90 m2 4 537 076 Kč
 • image description
  2+kk | 59.50 m2 4 567 286 Kč
 • image description
  2+kk | 64.60 m2 4 621 365 Kč
 • image description
  2+kk | 64.70 m2 4 640 742 Kč
 • image description
  2+kk | 64.60 m2 4 648 792 Kč
 • image description
  2+kk | 64.70 m2 4 676 162 Kč
 • image description
  2+kk | 64.70 m2 4 731 305 Kč
 • image description
  3+kk | 85.20 m2 5 632 412 Kč
 • image description
  3+kk | 87.90 m2 5 839 700 Kč
 • image description
  4+kk | 103.80 m2 6 562 245 Kč
Show all
image description
Metropole Zličín od 3 472 976 Kč od 8 271 482 Kč
image description
image description
 • image description
  1+kk | 31.00 m2 3 472 976 Kč
 • image description
  1+kk | 34.40 m2 3 528 188 Kč
 • image description
  2+kk | 51.20 m2 4 541 506 Kč
 • image description
  3+kk | 86.20 m2 7 133 705 Kč
 • image description
  4+kk | 119.20 m2 8 271 482 Kč
Show all
image description
Residence Park Nikolajka od 11 921 385 Kč od 16 965 623 Kč
image description
image description
 • image description
  3+kk | 86.00 m2 11 921 385 Kč
 • image description
  4+kk | 118.30 m2 16 965 623 Kč
Show all
image description
Nad Modřanskou roklí od 2 597 628 Kč od 10 337 213 Kč
image description
image description
 • image description
  1+kk | 34.50 m2 2 597 628 Kč
 • image description
  1+kk | 31.60 m2 2 634 170 Kč
 • image description
  1+kk | 34.20 m2 2 916 285 Kč
 • image description
  1+kk | 33.80 m2 3 158 532 Kč
 • image description
  1+kk | 33.60 m2 3 190 215 Kč
 • image description
  1+kk | 33.70 m2 3 192 630 Kč
 • image description
  1+kk | 37.10 m2 3 196 580 Kč
 • image description
  1+kk | 33.60 m2 3 224 370 Kč
 • image description
  1+kk | 34.20 m2 3 387 498 Kč
 • image description
  1+kk | 37.10 m2 3 401 617 Kč
 • image description
  1+kk | 36.90 m2 3 682 283 Kč
 • image description
  1+kk | 45.00 m2 3 934 478 Kč
 • image description
  2+kk | 51.90 m2 4 131 030 Kč
 • image description
  2+kk | 59.80 m2 4 314 340 Kč
 • image description
  2+kk | 56.00 m2 4 508 575 Kč
 • image description
  2+kk | 63.80 m2 4 551 470 Kč
 • image description
  2+kk | 55.60 m2 4 559 750 Kč
 • image description
  2+kk | 51.70 m2 4 562 855 Kč
 • image description
  2+kk | 50.30 m2 4 650 353 Kč
 • image description
  2+kk | 60.60 m2 4 687 547 Kč
 • image description
  2+kk | 59.30 m2 4 717 045 Kč
 • image description
  2+kk | 59.30 m2 4 733 777 Kč
 • image description
  2+kk | 67.00 m2 4 761 172 Kč
 • image description
  2+kk | 60.60 m2 4 768 047 Kč
 • image description
  2+kk | 63.70 m2 4 792 542 Kč
 • image description
  2+kk | 57.00 m2 4 804 930 Kč
 • image description
  2+kk | 56.70 m2 4 823 650 Kč
 • image description
  2+kk | 60.60 m2 4 825 950 Kč
 • image description
  2+kk | 63.70 m2 4 831 872 Kč
 • image description
  2+kk | 58.90 m2 4 852 170 Kč
 • image description
  2+kk | 68.80 m2 4 929 737 Kč
 • image description
  2+kk | 71.40 m2 4 966 020 Kč
 • image description
  2+kk | 71.60 m2 5 014 460 Kč
 • image description
  2+kk | 61.00 m2 5 019 955 Kč
 • image description
  2+kk | 57.60 m2 5 035 678 Kč
 • image description
  2+kk | 58.90 m2 5 067 910 Kč
 • image description
  2+kk | 71.30 m2 5 211 372 Kč
 • image description
  2+kk | 70.80 m2 5 440 970 Kč
 • image description
  3+kk | 79.30 m2 7 538 422 Kč
 • image description
  3+kk | 91.00 m2 7 927 872 Kč
 • image description
  4+kk | 102.30 m2 8 303 091 Kč
 • image description
  5+kk | 119.20 m2 10 337 213 Kč
Show all
image description
Residence DOCK od 6 704 500 Kč od 30 960 700 Kč
image description
image description
 • image description
  2+kk | 68.80 m2 6 704 500 Kč
 • image description
  2+kk | 117.00 m2 6 950 000 Kč
 • image description
  2+kk | 61.80 m2 7 486 100 Kč
 • image description
  2+kk | 62.90 m2 7 633 800 Kč
 • image description
  2+kk | 84.60 m2 7 687 400 Kč
 • image description
  2+kk | 77.50 m2 7 857 900 Kč
 • image description
  2+kk | 77.60 m2 7 925 300 Kč
 • image description
  2+kk | 76.20 m2 8 013 600 Kč
 • image description
  2+kk | 69.10 m2 8 115 100 Kč
 • image description
  2+kk | 76.70 m2 8 239 100 Kč
 • image description
  2+kk | 74.10 m2 8 491 200 Kč
 • image description
  2+kk | 76.60 m2 8 695 400 Kč
 • image description
  2+kk | 76.50 m2 8 781 300 Kč
 • image description
  2+kk | 69.20 m2 8 875 400 Kč
 • image description
  2+kk | 77.40 m2 9 065 300 Kč
 • image description
  3+kk | 109.70 m2 9 095 800 Kč
 • image description
  2+kk | 85.20 m2 9 143 800 Kč
 • image description
  3+kk | 95.10 m2 9 208 200 Kč
 • image description
  3+kk | 94.40 m2 9 224 000 Kč
 • image description
  3+kk | 95.70 m2 9 279 500 Kč
 • image description
  3+kk | 94.70 m2 9 280 500 Kč
 • image description
  2+kk | 85.60 m2 9 316 800 Kč
 • image description
  2+kk | 86.20 m2 9 547 000 Kč
 • image description
  3+kk | 96.00 m2 9 576 000 Kč
 • image description
  2+kk | 93.80 m2 9 760 600 Kč
 • image description
  2+kk | 84.90 m2 9 978 300 Kč
 • image description
  3+kk | 94.40 m2 9 997 600 Kč
 • image description
  3+kk | 99.70 m2 10 078 600 Kč
 • image description
  3+kk | 105.70 m2 10 291 400 Kč
 • image description
  3+kk | 107.30 m2 10 487 600 Kč
 • image description
  3+kk | 110.00 m2 10 587 000 Kč
 • image description
  3+kk | 106.20 m2 10 727 200 Kč
 • image description
  3+kk | 111.50 m2 10 765 200 Kč
 • image description
  4+kk | 107.30 m2 11 223 100 Kč
 • image description
  3+kk | 98.90 m2 11 322 800 Kč
 • image description
  4+kk | 106.90 m2 11 639 600 Kč
 • image description
  2+kk | 111.30 m2 12 508 400 Kč
 • image description
  4+kk | 111.70 m2 12 916 700 Kč
 • image description
  4+kk | 146.90 m2 13 204 700 Kč
 • image description
  3+kk | 120.20 m2 13 315 300 Kč
 • image description
  3+kk | 115.30 m2 14 140 400 Kč
 • image description
  4+kk | 146.80 m2 14 626 500 Kč
 • image description
  3+kk | 116.00 m2 14 723 900 Kč
 • image description
  3+kk | 116.50 m2 14 871 800 Kč
 • image description
  3+kk | 120.20 m2 15 603 200 Kč
 • image description
  4+kk | 131.80 m2 15 662 500 Kč
 • image description
  3+kk | 159.10 m2 16 578 400 Kč
 • image description
  3+kk | 156.70 m2 17 090 400 Kč
 • image description
  3+kk | 162.90 m2 17 431 700 Kč
 • image description
  3+kk | 162.90 m2 18 163 100 Kč
 • image description
  3+kk | 162.90 m2 18 772 600 Kč
 • image description
  4+kk | 166.80 m2 19 702 500 Kč
 • image description
  4+kk | 199.30 m2 23 975 500 Kč
 • image description
  4+kk | 252.60 m2 26 377 400 Kč
 • image description
  5+kk | 224.80 m2 27 733 900 Kč
 • image description
  5+kk | 239.60 m2 27 972 400 Kč
 • image description
  5+kk | 238.80 m2 30 185 100 Kč
 • image description
  5+kk | 218.10 m2 30 960 700 Kč
Show all
image description
Jižní výhledy od 3 345 908 Kč od 5 195 330 Kč
image description
 • image description
  1+kk | 33.90 m2 3 345 908 Kč
 • image description
  1+kk | 34.30 m2 3 365 084 Kč
 • image description
  1+kk | 33.40 m2 3 393 238 Kč
 • image description
  1+kk | 32.90 m2 3 444 865 Kč
 • image description
  1+kk | 37.50 m2 3 463 438 Kč
 • image description
  1+kk | 37.50 m2 3 534 738 Kč
 • image description
  1+kk | 35.40 m2 3 567 620 Kč
 • image description
  1+kk | 37.50 m2 3 575 448 Kč
 • image description
  1+kk | 38.90 m2 3 582 635 Kč
 • image description
  1+kk | 38.90 m2 3 709 423 Kč
 • image description
  2+kk | 53.00 m2 4 266 598 Kč
 • image description
  2+kk | 57.80 m2 4 612 625 Kč
 • image description
  2+kk | 56.70 m2 4 653 392 Kč
 • image description
  2+kk | 56.70 m2 4 676 820 Kč
 • image description
  2+kk | 56.70 m2 4 690 275 Kč
 • image description
  2+kk | 50.60 m2 4 696 718 Kč
 • image description
  2+kk | 55.70 m2 4 708 732 Kč
 • image description
  2+kk | 56.70 m2 4 774 315 Kč
 • image description
  2+kk | 57.80 m2 4 796 740 Kč
 • image description
  2+kk | 52.30 m2 4 863 037 Kč
 • image description
  2+kk | 49.80 m2 4 915 592 Kč
 • image description
  2+kk | 53.30 m2 4 931 290 Kč
 • image description
  2+kk | 63.40 m2 4 967 368 Kč
 • image description
  2+kk | 58.70 m2 4 975 228 Kč
 • image description
  2+kk | 63.60 m2 5 073 890 Kč
 • image description
  2+kk | 64.10 m2 5 137 082 Kč
 • image description
  2+kk | 64.30 m2 5 195 330 Kč
Show all
image description
Nad Prokopským údolím od 3 673 500 Kč od 9 919 038 Kč
image description
image description
 • image description
  1+kk | 32.00 m2 3 673 500 Kč
 • image description
  1+kk | 43.60 m2 4 250 572 Kč
 • image description
  2+kk | 50.60 m2 4 473 730 Kč
 • image description
  2+kk | 45.80 m2 4 518 638 Kč
 • image description
  2+kk | 50.60 m2 4 519 270 Kč
 • image description
  2+kk | 50.80 m2 4 674 654 Kč
 • image description
  2+kk | 53.70 m2 4 706 950 Kč
 • image description
  2+kk | 53.70 m2 4 763 875 Kč
 • image description
  2+kk | 60.20 m2 4 879 852 Kč
 • image description
  2+kk | 56.00 m2 4 889 858 Kč
 • image description
  2+kk | 60.20 m2 4 988 700 Kč
 • image description
  2+kk | 59.50 m2 5 001 638 Kč
 • image description
  2+kk | 64.90 m2 5 106 345 Kč
 • image description
  2+kk | 62.40 m2 5 160 108 Kč
 • image description
  3+kk | 62.90 m2 5 298 510 Kč
 • image description
  2+kk | 57.90 m2 5 566 518 Kč
 • image description
  3+kk | 64.00 m2 5 795 540 Kč
 • image description
  3+kk | 71.30 m2 5 984 945 Kč
 • image description
  3+kk | 71.20 m2 6 124 670 Kč
 • image description
  3+kk | 84.20 m2 6 170 670 Kč
 • image description
  3+kk | 83.80 m2 6 529 700 Kč
 • image description
  2+kk | 65.60 m2 6 758 607 Kč
 • image description
  3+kk | 76.60 m2 6 761 655 Kč
 • image description
  3+kk | 84.70 m2 6 823 467 Kč
 • image description
  3+kk | 84.30 m2 6 919 952 Kč
 • image description
  3+kk | 70.20 m2 7 070 315 Kč
 • image description
  3+kk | 74.80 m2 7 234 132 Kč
 • image description
  3+kk | 89.60 m2 7 402 550 Kč
 • image description
  3+kk | 77.70 m2 7 581 087 Kč
 • image description
  3+kk | 89.60 m2 7 615 300 Kč
 • image description
  4+kk | 109.00 m2 9 360 482 Kč
 • image description
  4+kk | 99.60 m2 9 449 492 Kč
 • image description
  4+kk | 97.20 m2 9 684 840 Kč
 • image description
  4+kk | 97.20 m2 9 919 038 Kč
Show all
image description
Javorová čtvrť II od 2 809 220 Kč od 5 513 158 Kč
image description
image description
 • image description
  1+kk | 29.40 m2 2 809 220 Kč
 • image description
  1+kk | 31.10 m2 2 823 365 Kč
 • image description
  1+kk | 30.80 m2 2 826 470 Kč
 • image description
  1+kk | 29.70 m2 2 835 152 Kč
 • image description
  1+kk | 30.80 m2 2 855 795 Kč
 • image description
  1+kk | 30.80 m2 2 902 140 Kč
 • image description
  1+kk | 31.50 m2 2 917 895 Kč
 • image description
  1+kk | 31.70 m2 2 924 910 Kč
 • image description
  1+kk | 31.10 m2 2 933 248 Kč
 • image description
  1+kk | 30.80 m2 2 955 040 Kč
 • image description
  1+kk | 31.50 m2 2 979 765 Kč
 • image description
  1+kk | 31.10 m2 2 988 332 Kč
 • image description
  1+kk | 31.50 m2 2 988 390 Kč
 • image description
  1+kk | 31.50 m2 3 010 930 Kč
 • image description
  1+kk | 31.70 m2 3 024 902 Kč
 • image description
  1+kk | 30.80 m2 3 034 275 Kč
 • image description
  1+kk | 30.80 m2 3 121 100 Kč
 • image description
  2+kk | 53.80 m2 3 925 985 Kč
 • image description
  2+kk | 56.60 m2 3 973 710 Kč
 • image description
  2+kk | 54.70 m2 4 028 680 Kč
 • image description
  2+kk | 54.70 m2 4 040 065 Kč
 • image description
  2+kk | 57.40 m2 4 160 125 Kč
 • image description
  2+kk | 56.30 m2 4 161 275 Kč
 • image description
  2+kk | 55.90 m2 4 187 840 Kč
 • image description
  2+kk | 58.00 m2 4 189 507 Kč
 • image description
  2+kk | 55.90 m2 4 194 050 Kč
 • image description
  2+kk | 56.30 m2 4 270 525 Kč
 • image description
  2+kk | 57.40 m2 4 283 405 Kč
 • image description
  2+kk | 57.50 m2 4 297 320 Kč
 • image description
  2+kk | 57.40 m2 4 331 705 Kč
 • image description
  2+kk | 57.40 m2 4 464 875 Kč
 • image description
  3+kk | 77.80 m2 5 513 158 Kč
Show all
image description
Bytový dům Petrohradská od 3 024 612 Kč od 11 211 536 Kč
image description
image description
 • image description
  1+kk | 29.40 m2
 • image description
  1+kk | 29.80 m2
 • image description
  2+kk | 62.70 m2
 • image description
  1+kk | 29.80 m2 3 024 612 Kč
 • image description
  1+kk | 29.80 m2 3 028 000 Kč
 • image description
  1+kk | 29.50 m2 3 030 299 Kč
 • image description
  1+kk | 29.80 m2 3 082 994 Kč
 • image description
  1+kk | 29.60 m2 3 087 108 Kč
 • image description
  1+kk | 29.90 m2 3 087 411 Kč
 • image description
  1+kk | 29.80 m2 3 087 774 Kč
 • image description
  1+kk | 29.70 m2 3 101 931 Kč
 • image description
  1+kk | 29.90 m2 3 113 123 Kč
 • image description
  1+kk | 29.50 m2 3 196 250 Kč
 • image description
  1+kk | 29.90 m2 3 202 300 Kč
 • image description
  1+kk | 29.50 m2 3 202 905 Kč
 • image description
  1+kk | 29.80 m2 3 208 048 Kč
 • image description
  1+kk | 30.00 m2 3 236 301 Kč
 • image description
  1+kk | 29.60 m2 3 248 038 Kč
 • image description
  1+kk | 29.80 m2 3 334 916 Kč
 • image description
  1+kk | 29.60 m2 3 344 233 Kč
 • image description
  1+kk | 29.40 m2 3 401 829 Kč
 • image description
  1+kk | 29.60 m2 3 407 637 Kč
 • image description
  1+kk | 39.70 m2 3 415 805 Kč
 • image description
  1+kk | 29.50 m2 3 416 531 Kč
 • image description
  1+kk | 39.50 m2 3 521 559 Kč
 • image description
  1+kk | 29.60 m2 3 558 343 Kč
 • image description
  1+kk | 37.30 m2 3 583 692 Kč
 • image description
  1+kk | 29.90 m2 3 859 318 Kč
 • image description
  1+kk | 29.50 m2 3 944 045 Kč
 • image description
  1+kk | 30.00 m2 3 953 963 Kč
 • image description
  1+kk | 29.90 m2 4 020 893 Kč
 • image description
  1+kk | 29.80 m2 4 043 318 Kč
 • image description
  1+kk | 29.70 m2 4 049 873 Kč
 • image description
  1+kk | 29.50 m2 4 101 968 Kč
 • image description
  1+kk | 29.80 m2 4 126 808 Kč
 • image description
  1+kk | 36.80 m2 4 130 488 Kč
 • image description
  1+kk | 29.80 m2 4 190 288 Kč
 • image description
  1+kk | 29.60 m2 4 210 068 Kč
 • image description
  1+kk | 37.30 m2 4 265 153 Kč
 • image description
  1+kk | 37.00 m2 4 354 422 Kč
 • image description
  1+kk | 37.30 m2 4 415 257 Kč
 • image description
  1+kk | 33.20 m2 4 549 721 Kč
 • image description
  2+kk | 49.40 m2 4 870 513 Kč
 • image description
  2+kk | 63.00 m2 5 229 892 Kč
 • image description
  2+kk | 59.10 m2 5 304 618 Kč
 • image description
  2+kk | 41.90 m2 5 330 513 Kč
 • image description
  2+kk | 62.70 m2 5 459 144 Kč
 • image description
  2+kk | 69.70 m2 5 515 499 Kč
 • image description
  2+kk | 62.80 m2 5 715 424 Kč
 • image description
  2+kk | 59.10 m2 5 998 873 Kč
 • image description
  2+kk | 60.90 m2 6 292 586 Kč
 • image description
  2+kk | 59.00 m2 6 372 720 Kč
 • image description
  2+kk | 61.20 m2 6 501 624 Kč
 • image description
  2+kk | 61.00 m2 6 796 777 Kč
 • image description
  3+kk | 90.30 m2 6 936 372 Kč
 • image description
  3+kk | 89.30 m2 7 472 188 Kč
 • image description
  2+kk | 62.60 m2 7 674 630 Kč
 • image description
  2+kk | 62.70 m2 7 698 777 Kč
 • image description
  3+kk | 92.10 m2 8 174 041 Kč
 • image description
  3+kk | 81.60 m2 9 613 769 Kč
 • image description
  4+kk | 114.70 m2 11 211 536 Kč
Show all
image description
Tulipa City od 3 559 500 Kč od 8 743 761 Kč
image description
image description
 • image description
  1+kk | 39.20 m2 3 559 500 Kč
 • image description
  1+kk | 39.20 m2 3 559 500 Kč
 • image description
  2+kk | 58.40 m2 4 790 524 Kč
 • image description
  2+kk | 57.90 m2 4 795 665 Kč
 • image description
  2+kk | 58.30 m2 4 885 140 Kč
 • image description
  2+kk | 58.30 m2 4 885 140 Kč
 • image description
  2+kk | 58.40 m2 4 893 122 Kč
 • image description
  2+kk | 57.80 m2 4 934 953 Kč
 • image description
  2+kk | 57.80 m2 4 934 953 Kč
 • image description
  2+kk | 57.90 m2 4 943 083 Kč
 • image description
  3+kk | 75.80 m2 5 251 439 Kč
 • image description
  3+kk | 68.00 m2 5 372 774 Kč
 • image description
  3+kk | 68.00 m2 5 372 774 Kč
 • image description
  3+kk | 74.50 m2 5 426 078 Kč
 • image description
  3+kk | 76.00 m2 5 507 117 Kč
 • image description
  3+kk | 73.00 m2 5 549 189 Kč
 • image description
  3+kk | 74.50 m2 5 655 550 Kč
 • image description
  3+kk | 72.90 m2 5 787 140 Kč
 • image description
  3+kk | 73.00 m2 5 794 546 Kč
 • image description
  3+kk | 84.10 m2 5 802 980 Kč
 • image description
  3+kk | 84.10 m2 5 802 980 Kč
 • image description
  3+kk | 74.30 m2 5 890 814 Kč
 • image description
  3+kk | 83.30 m2 5 902 479 Kč
 • image description
  3+kk | 83.30 m2 5 902 479 Kč
 • image description
  3+kk | 74.50 m2 5 905 624 Kč
 • image description
  3+kk | 83.90 m2 6 042 432 Kč
 • image description
  2+kk | 83.90 m2 6 101 096 Kč
 • image description
  2+kk | 62.10 m2 6 129 023 Kč
 • image description
  3+kk | 83.30 m2 6 147 586 Kč
 • image description
  3+kk | 83.30 m2 6 147 586 Kč
 • image description
  3+kk | 83.30 m2 6 251 168 Kč
 • image description
  3+kk | 83.30 m2 6 279 531 Kč
 • image description
  3+kk | 83.30 m2 6 279 531 Kč
 • image description
  3+kk | 83.30 m2 6 279 531 Kč
 • image description
  3+kk | 85.30 m2 6 296 537 Kč
 • image description
  3+kk | 83.30 m2 6 389 417 Kč
 • image description
  3+kk | 83.30 m2 6 393 041 Kč
 • image description
  3+kk | 83.30 m2 6 425 657 Kč
 • image description
  3+kk | 83.30 m2 6 425 657 Kč
 • image description
  3+kk | 83.30 m2 6 557 287 Kč
 • image description
  3+kk | 83.30 m2 6 557 287 Kč
 • image description
  3+kk | 81.20 m2 7 124 148 Kč
 • image description
  3+kk | 81.20 m2 7 124 148 Kč
 • image description
  4+kk | 92.90 m2 8 011 257 Kč
 • image description
  4+kk | 102.00 m2 8 739 321 Kč
 • image description
  4+kk | 102.70 m2 8 743 761 Kč
Show all
image description
AALTO Cibulka od 2 921 245 Kč od 25 309 335 Kč
image description
image description
 • image description
  1+kk | 32.90 m2 2 921 245 Kč
 • image description
  1+kk | 33.10 m2 2 928 230 Kč
 • image description
  1+kk | 33.00 m2 2 985 205 Kč
 • image description
  1+kk | 33.00 m2 3 076 281 Kč
 • image description
  1+kk | 36.90 m2 3 086 102 Kč
 • image description
  1+kk | 33.00 m2 3 087 059 Kč
 • image description
  1+kk | 32.90 m2 3 115 482 Kč
 • image description
  1+kk | 36.20 m2 3 128 479 Kč
 • image description
  1+kk | 33.00 m2 3 159 833 Kč
 • image description
  1+kk | 36.10 m2 3 178 337 Kč
 • image description
  1+kk | 33.00 m2 3 190 301 Kč
 • image description
  1+kk | 37.20 m2 3 222 108 Kč
 • image description
  1+kk | 38.50 m2 3 222 482 Kč
 • image description
  1+kk | 36.30 m2 3 233 236 Kč
 • image description
  1+kk | 33.00 m2 3 241 367 Kč
 • image description
  1+kk | 33.00 m2 3 242 145 Kč
 • image description
  1+kk | 36.30 m2 3 248 387 Kč
 • image description
  1+kk | 36.00 m2 3 252 317 Kč
 • image description
  1+kk | 35.80 m2 3 262 001 Kč
 • image description
  1+kk | 35.90 m2 3 267 355 Kč
 • image description
  1+kk | 39.60 m2 3 277 828 Kč
 • image description
  1+kk | 36.10 m2 3 299 507 Kč
 • image description
  1+kk | 33.00 m2 3 301 148 Kč
 • image description
  1+kk | 60.60 m2 3 317 699 Kč
 • image description
  1+kk | 65.00 m2 3 339 892 Kč
 • image description
  1+kk | 38.60 m2 3 342 911 Kč
 • image description
  1+kk | 37.20 m2 3 345 021 Kč
 • image description
  1+kk | 70.40 m2 3 348 550 Kč
 • image description
  1+kk | 36.80 m2 3 352 776 Kč
 • image description
  1+kk | 36.30 m2 3 368 699 Kč
 • image description
  1+kk | 36.00 m2 3 402 656 Kč
 • image description
  1+kk | 72.60 m2 3 404 595 Kč
 • image description
  1+kk | 67.70 m2 3 445 142 Kč
 • image description
  1+kk | 36.10 m2 3 454 664 Kč
 • image description
  1+kk | 38.50 m2 3 501 536 Kč
 • image description
  1+kk | 37.20 m2 3 502 408 Kč
 • image description
  1+kk | 82.30 m2 3 525 564 Kč
 • image description
  1+kk | 36.80 m2 3 542 417 Kč
 • image description
  1+kk | 70.40 m2 3 551 555 Kč
 • image description
  1+kk | 74.30 m2 3 575 469 Kč
 • image description
  1+kk | 49.30 m2 3 640 848 Kč
 • image description
  1+kk | 37.20 m2 3 660 773 Kč
 • image description
  1+kk | 38.50 m2 3 663 788 Kč
 • image description
  1+kk | 84.80 m2 3 717 628 Kč
 • image description
  1+kk | 48.20 m2 3 956 402 Kč
 • image description
  1+kk | 55.60 m2 4 008 361 Kč
 • image description
  1+kk | 55.70 m2 4 022 161 Kč
 • image description
  1+kk | 51.10 m2 4 096 393 Kč
 • image description
  1+kk | 51.10 m2 4 180 218 Kč
 • image description
  1+kk | 56.30 m2 4 185 700 Kč
 • image description
  1+kk | 51.10 m2 4 198 026 Kč
 • image description
  1+kk | 51.80 m2 4 222 176 Kč
 • image description
  1+kk | 56.30 m2 4 228 382 Kč
 • image description
  1+kk | 51.10 m2 4 229 076 Kč
 • image description
  1+kk | 51.60 m2 4 241 148 Kč
 • image description
  1+kk | 51.80 m2 4 335 242 Kč
 • image description
  1+kk | 51.80 m2 4 417 882 Kč
 • image description
  1+kk | 51.10 m2 4 417 882 Kč
 • image description
  1+kk | 51.00 m2 4 438 582 Kč
 • image description
  2+kk | 59.00 m2 4 593 675 Kč
 • image description
  2+kk | 60.90 m2 4 630 495 Kč
 • image description
  2+kk | 56.20 m2 4 638 467 Kč
 • image description
  2+kk | 119.70 m2 4 673 346 Kč
 • image description
  2+kk | 84.50 m2 4 683 027 Kč
 • image description
  2+kk | 56.30 m2 4 766 974 Kč
 • image description
  2+kk | 64.30 m2 4 800 911 Kč
 • image description
  2+kk | 127.70 m2 4 814 220 Kč
 • image description
  2+kk | 66.00 m2 4 832 747 Kč
 • image description
  2+kk | 56.20 m2 4 859 259 Kč
 • image description
  2+kk | 62.90 m2 4 914 431 Kč
 • image description
  2+kk | 64.50 m2 4 917 654 Kč
 • image description
  2+kk | 64.30 m2 4 917 900 Kč
 • image description
  2+kk | 67.00 m2 4 933 591 Kč
 • image description
  2+kk | 81.30 m2 4 948 473 Kč
 • image description
  2+kk | 64.30 m2 4 952 175 Kč
 • image description
  2+kk | 64.30 m2 4 962 582 Kč
 • image description
  2+kk | 59.20 m2 4 969 568 Kč
 • image description
  2+kk | 61.90 m2 4 974 305 Kč
 • image description
  2+kk | 59.00 m2 4 999 087 Kč
 • image description
  2+kk | 63.30 m2 5 025 152 Kč
 • image description
  2+kk | 67.00 m2 5 035 778 Kč
 • image description
  2+kk | 65.00 m2 5 042 287 Kč
 • image description
  2+kk | 65.00 m2 5 045 338 Kč
 • image description
  2+kk | 68.10 m2 5 064 879 Kč
 • image description
  2+kk | 56.20 m2 5 085 097 Kč
 • image description
  2+kk | 64.30 m2 5 085 578 Kč
 • image description
  2+kk | 58.90 m2 5 144 548 Kč
 • image description
  2+kk | 58.00 m2 5 176 086 Kč
 • image description
  2+kk | 61.90 m2 5 180 431 Kč
 • image description
  2+kk | 67.60 m2 5 203 183 Kč
 • image description
  1+kk | 64.30 m2 5 207 443 Kč
 • image description
  2+kk | 59.90 m2 5 216 286 Kč
 • image description
  2+kk | 59.40 m2 5 248 494 Kč
 • image description
  1+kk | 65.00 m2 5 255 377 Kč
 • image description
  2+kk | 69.00 m2 5 261 662 Kč
 • image description
  2+kk | 66.00 m2 5 277 218 Kč
 • image description
  2+kk | 70.50 m2 5 285 184 Kč
 • image description
  2+kk | 67.00 m2 5 292 010 Kč
 • image description
  2+kk | 66.60 m2 5 312 194 Kč
 • image description
  2+kk | 69.00 m2 5 326 974 Kč
 • image description
  2+kk | 67.00 m2 5 353 753 Kč
 • image description
  2+kk | 62.90 m2 5 371 153 Kč
 • image description
  2+kk | 64.30 m2 5 391 160 Kč
 • image description
  2+kk | 69.10 m2 5 414 710 Kč
 • image description
  2+kk | 61.90 m2 5 425 512 Kč
 • image description
  2+kk | 70.60 m2 5 431 891 Kč
 • image description
  2+kk | 63.30 m2 5 446 321 Kč
 • image description
  2+kk | 64.30 m2 5 449 827 Kč
 • image description
  2+kk | 64.30 m2 5 450 902 Kč
 • image description
  2+kk | 115.40 m2 5 496 974 Kč
 • image description
  2+kk | 105.80 m2 5 513 540 Kč
 • image description
  2+kk | 65.00 m2 5 523 063 Kč
 • image description
  2+kk | 67.00 m2 5 524 177 Kč
 • image description
  2+kk | 67.60 m2 5 530 534 Kč
 • image description
  2+kk | 68.50 m2 5 548 883 Kč
 • image description
  2+kk | 116.70 m2 5 567 201 Kč
 • image description
  2+kk | 64.40 m2 5 651 364 Kč
 • image description
  2+kk | 66.60 m2 5 676 594 Kč
 • image description
  2+kk | 63.90 m2 5 679 370 Kč
 • image description
  2+kk | 61.90 m2 5 679 724 Kč
 • image description
  2+kk | 118.70 m2 5 746 358 Kč
 • image description
  2+kk | 73.30 m2 5 771 044 Kč
 • image description
  2+kk | 66.60 m2 5 802 970 Kč
 • image description
  2+kk | 69.00 m2 5 815 701 Kč
 • image description
  2+kk | 69.10 m2 5 907 479 Kč
 • image description
  2+kk | 64.40 m2 5 919 986 Kč
 • image description
  2+kk | 64.90 m2 5 953 303 Kč
 • image description
  3+kk | 137.70 m2 6 074 623 Kč
 • image description
  2+kk | 68.50 m2 6 094 034 Kč
 • image description
  3+kk | 83.90 m2 6 115 615 Kč
 • image description
  2+kk | 68.10 m2 6 171 076 Kč
 • image description
  2+kk | 70.60 m2 6 225 896 Kč
 • image description
  2+kk | 71.00 m2 6 233 749 Kč
 • image description
  3+kk | 88.50 m2 6 237 058 Kč
 • image description
  2+kk | 77.60 m2 6 245 552 Kč
 • image description
  3+kk | 149.20 m2 6 317 309 Kč
 • image description
  3+kk | 87.40 m2 6 324 524 Kč
 • image description
  2+kk | 73.30 m2 6 342 523 Kč
 • image description
  3+kk | 85.10 m2 6 360 165 Kč
 • image description
  3+kk | 181.90 m2 6 518 973 Kč
 • image description
  3+kk | 85.20 m2 6 551 063 Kč
 • image description
  3+kk | 150.90 m2 6 562 609 Kč
 • image description
  3+kk | 150.40 m2 6 563 388 Kč
 • image description
  3+kk | 85.30 m2 6 565 580 Kč
 • image description
  3+kk | 99.40 m2 6 607 374 Kč
 • image description
  3+kk | 99.70 m2 6 661 663 Kč
 • image description
  3+kk | 85.60 m2 6 674 326 Kč
 • image description
  3+kk | 91.30 m2 6 707 671 Kč
 • image description
  3+kk | 94.60 m2 6 716 477 Kč
 • image description
  3+kk | 138.20 m2 6 744 982 Kč
 • image description
  3+kk | 87.70 m2 6 807 402 Kč
 • image description
  3+kk | 88.40 m2 6 810 852 Kč
 • image description
  3+kk | 89.30 m2 6 822 242 Kč
 • image description
  3+kk | 103.90 m2 6 865 231 Kč
 • image description
  3+kk | 91.30 m2 6 877 891 Kč
 • image description
  3+kk | 98.30 m2 6 922 733 Kč
 • image description
  3+kk | 94.30 m2 6 980 510 Kč
 • image description
  3+kk | 85.20 m2 6 981 187 Kč
 • image description
  3+kk | 85.20 m2 7 123 540 Kč
 • image description
  3+kk | 87.70 m2 7 133 808 Kč
 • image description
  3+kk | 87.40 m2 7 180 574 Kč
 • image description
  3+kk | 94.30 m2 7 200 805 Kč
 • image description
  3+kk | 88.50 m2 7 213 158 Kč
 • image description
  3+kk | 99.70 m2 7 278 992 Kč
 • image description
  3+kk | 93.90 m2 7 310 853 Kč
 • image description
  3+kk | 99.40 m2 7 326 602 Kč
 • image description
  3+kk | 95.10 m2 7 327 898 Kč
 • image description
  3+kk | 85.30 m2 7 333 130 Kč
 • image description
  3+kk | 109.60 m2 7 415 489 Kč
 • image description
  3+kk | 110.70 m2 7 440 605 Kč
 • image description
  3+kk | 103.90 m2 7 515 623 Kč
 • image description
  3+kk | 91.30 m2 7 519 154 Kč
 • image description
  3+kk | 104.00 m2 7 547 206 Kč
 • image description
  3+kk | 98.30 m2 7 596 531 Kč
 • image description
  3+kk | 102.30 m2 7 697 402 Kč
 • image description
  3+kk | 109.60 m2 8 145 732 Kč
 • image description
  3+kk | 110.70 m2 8 229 566 Kč
 • image description
  4+kk | 131.60 m2 10 618 945 Kč
 • image description
  4+kk | 140.70 m2 10 725 326 Kč
 • image description
  4+kk | 141.00 m2 10 740 035 Kč
 • image description
  4+kk | 143.50 m2 10 799 482 Kč
 • image description
  4+kk | 160.30 m2 10 897 692 Kč
 • image description
  4+kk | 148.00 m2 10 904 815 Kč
 • image description
  4+kk | 145.90 m2 10 988 103 Kč
 • image description
  4+kk | 143.30 m2 11 130 714 Kč
 • image description
  4+kk | 161.10 m2 11 161 726 Kč
 • image description
  4+kk | 163.00 m2 11 212 709 Kč
 • image description
  4+kk | 151.80 m2 12 924 711 Kč
 • image description
  5+kk | 214.80 m2 16 461 685 Kč
 • image description
  5+kk | 216.30 m2 18 558 950 Kč
 • image description
  5+kk | 202.10 m2 23 465 530 Kč
 • image description
  5+kk | 206.40 m2 23 528 450 Kč
 • image description
  5+kk | 205.40 m2 23 797 070 Kč
 • image description
  5+kk | 217.70 m2 24 049 092 Kč
 • image description
  5+kk | 190.80 m2 25 309 335 Kč
Show all
image description
Suomi Hloubetin od 2 932 500 Kč od 10 982 500 Kč
image description
image description
 • image description
  1+kk | 36.50 m2 2 932 500 Kč
 • image description
  1+kk | 52.20 m2 2 990 000 Kč
 • image description
  1+kk | 36.70 m2 3 197 000 Kč
 • image description
  1+kk | 36.50 m2 3 208 500 Kč
 • image description
  1+kk | 42.00 m2 3 360 220 Kč
 • image description
  1+kk | 42.00 m2 3 426 882 Kč
 • image description
  1+kk | 42.00 m2 3 561 871 Kč
 • image description
  1+kk | 42.00 m2 3 696 526 Kč
 • image description
  2+kk | 55.80 m2 4 130 589 Kč
 • image description
  2+kk | 53.20 m2 4 213 201 Kč
 • image description
  2+kk | 57.10 m2 4 228 116 Kč
 • image description
  2+kk | 59.30 m2 4 273 460 Kč
 • image description
  2+kk | 57.10 m2 4 312 679 Kč
 • image description
  2+kk | 59.70 m2 4 324 000 Kč
 • image description
  2+kk | 105.40 m2 4 350 639 Kč
 • image description
  2+kk | 58.70 m2 4 358 500 Kč
 • image description
  2+kk | 53.20 m2 4 380 490 Kč
 • image description
  2+kk | 57.70 m2 4 416 000 Kč
 • image description
  2+kk | 57.10 m2 4 483 918 Kč
 • image description
  2+kk | 60.80 m2 4 513 024 Kč
 • image description
  2+kk | 53.20 m2 4 547 366 Kč
 • image description
  2+kk | 53.40 m2 4 548 250 Kč
 • image description
  2+kk | 59.30 m2 4 587 413 Kč
 • image description
  2+kk | 57.10 m2 4 588 500 Kč
 • image description
  2+kk | 59.30 m2 4 612 404 Kč
 • image description
  2+kk | 60.80 m2 4 626 541 Kč
 • image description
  2+kk | 57.10 m2 4 654 733 Kč
 • image description
  2+kk | 60.80 m2 4 672 348 Kč
 • image description
  2+kk | 52.50 m2 4 680 500 Kč
 • image description
  2+kk | 60.80 m2 4 692 218 Kč
 • image description
  2+kk | 59.30 m2 4 733 088 Kč
 • image description
  2+kk | 52.70 m2 4 771 933 Kč
 • image description
  2+kk | 60.80 m2 4 802 790 Kč
 • image description
  2+kk | 61.00 m2 4 807 000 Kč
 • image description
  2+kk | 59.20 m2 4 808 274 Kč
 • image description
  2+kk | 52.40 m2 4 809 235 Kč
 • image description
  2+kk | 60.50 m2 4 818 500 Kč
 • image description
  2+kk | 58.70 m2 4 841 500 Kč
 • image description
  2+kk | 60.80 m2 4 870 969 Kč
 • image description
  2+kk | 58.60 m2 4 875 265 Kč
 • image description
  3+kk | 83.90 m2 5 095 876 Kč
 • image description
  3+kk | 81.50 m2 5 405 000 Kč
 • image description
  3+kk | 84.50 m2 5 520 000 Kč
 • image description
  3+kk | 83.90 m2 5 610 049 Kč
 • image description
  3+kk | 84.00 m2 5 664 365 Kč
 • image description
  3+kk | 84.10 m2 5 830 460 Kč
 • image description
  4+kk | 130.90 m2 8 797 500 Kč
 • image description
  4+kk | 135.80 m2 8 850 771 Kč
 • image description
  4+kk | 136.20 m2 8 935 500 Kč
 • image description
  5+kk | 173.00 m2 10 534 220 Kč
 • image description
  5+kk | 164.20 m2 10 637 500 Kč
 • image description
  5+kk | 168.60 m2 10 982 500 Kč
Show all
image description
KORU Vonohradska od 3 976 778 Kč od 16 546 147 Kč
image description
image description
 • image description
  1+kk | 46.50 m2 3 976 778 Kč
 • image description
  2+kk | 48.70 m2 4 604 465 Kč
 • image description
  2+kk | 49.30 m2 4 629 940 Kč
 • image description
  2+kk | 59.10 m2 5 666 947 Kč
 • image description
  2+kk | 59.20 m2 5 714 149 Kč
 • image description
  2+kk | 87.40 m2 6 587 910 Kč
 • image description
  2+kk | 87.90 m2 6 718 462 Kč
 • image description
  3+kk | 81.10 m2 7 166 991 Kč
 • image description
  3+kk | 78.40 m2 7 284 978 Kč
 • image description
  3+kk | 83.10 m2 7 631 934 Kč
 • image description
  3+kk | 84.60 m2 7 814 423 Kč
 • image description
  3+kk | 95.90 m2 7 829 155 Kč
 • image description
  3+kk | 82.10 m2 7 889 561 Kč
 • image description
  3+kk | 91.90 m2 7 905 438 Kč
 • image description
  3+kk | 87.80 m2 7 958 488 Kč
 • image description
  3+kk | 185.60 m2 8 054 477 Kč
 • image description
  3+kk | 82.60 m2 8 070 309 Kč
 • image description
  3+kk | 86.00 m2 8 151 051 Kč
 • image description
  3+kk | 83.80 m2 8 245 876 Kč
 • image description
  3+kk | 82.00 m2 8 409 479 Kč
 • image description
  3+kk | 85.80 m2 8 469 859 Kč
 • image description
  4+kk | 116.80 m2 10 013 403 Kč
 • image description
  4+kk | 111.70 m2 10 107 425 Kč
 • image description
  4+kk | 106.90 m2 10 239 225 Kč
 • image description
  4+kk | 110.90 m2 10 284 958 Kč
 • image description
  4+kk | 392.80 m2 10 367 722 Kč
 • image description
  4+kk | 306.80 m2 10 367 722 Kč
 • image description
  4+kk | 111.30 m2 10 459 827 Kč
 • image description
  4+kk | 118.80 m2 11 082 904 Kč
 • image description
  4+kk | 113.10 m2 11 416 434 Kč
 • image description
  4+kk | 145.30 m2 11 967 349 Kč
 • image description
  5+kk | 186.00 m2 14 278 939 Kč
 • image description
  5+kk | 218.90 m2 16 101 385 Kč
 • image description
  5+kk | 273.50 m2 16 546 147 Kč
Show all
image description
Residence Hadovita od 2 943 371 Kč od 8 097 115 Kč
image description
image description
 • image description
  | 36.61 m2 2 943 371 Kč
 • image description
  | 38.21 m2 3 072 631 Kč
 • image description
  | 33.83 m2 3 129 528 Kč
 • image description
  | 38.21 m2 3 134 915 Kč
 • image description
  | 36.61 m2 3 199 420 Kč
 • image description
  1+kk | 30.77 m2 3 219 134 Kč
 • image description
  | 38.47 m2 3 228 755 Kč
 • image description
  | 33.95 m2 3 283 058 Kč
 • image description
  1+kk | 38.52 m2 3 292 003 Kč
 • image description
  | 38.47 m2 3 308 352 Kč
 • image description
  1+kk | 38.56 m2 3 356 214 Kč
 • image description
  1+kk | 38.56 m2 3 417 139 Kč
 • image description
  2+kk | 51.25 m2 4 510 268 Kč
 • image description
  2+kk | 57.02 m2 4 740 120 Kč
 • image description
  2+kk | 51.25 m2 4 819 611 Kč
 • image description
  2+kk | 51.32 m2 4 908 458 Kč
 • image description
  2+kk | 51.41 m2 5 008 879 Kč
 • image description
  2+kk | 51.41 m2 5 061 196 Kč
 • image description
  2+kk | 59.03 m2 6 218 113 Kč
 • image description
  2+kk | 58.73 m2 6 566 482 Kč
 • image description
  3+kk | 78.17 m2 6 733 157 Kč
 • image description
  3+kk | 77.91 m2 6 996 301 Kč
 • image description
  3+kk | 78.97 m2 7 051 813 Kč
 • image description
  3+kk | 78.17 m2 7 188 125 Kč
 • image description
  4+kk | 107.04 m2 8 097 115 Kč
Show all
image description
VIVUS Uhrineves od 3 353 000 Kč od 5 524 000 Kč
image description
 • image description
  2+kk | 46.26 m2 3 353 000 Kč
 • image description
  2+kk | 51.90 m2 3 401 000 Kč
 • image description
  2+kk | 51.74 m2 3 404 000 Kč
 • image description
  2+kk | 51.70 m2 3 407 000 Kč
 • image description
  2+kk | 52.04 m2 3 424 000 Kč
 • image description
  2+kk | 46.02 m2 3 428 000 Kč
 • image description
  2+kk | 52.18 m2 3 439 000 Kč
 • image description
  2+kk | 50.98 m2 3 479 000 Kč
 • image description
  2+kk | 51.53 m2 3 505 000 Kč
 • image description
  2+kk | 51.69 m2 3 516 000 Kč
 • image description
  2+kk | 51.23 m2 3 538 000 Kč
 • image description
  2+kk | 51.23 m2 3 552 000 Kč
 • image description
  2+kk | 51.50 m2 3 556 000 Kč
 • image description
  2+kk | 51.53 m2 3 559 000 Kč
 • image description
  2+kk | 51.58 m2 3 563 000 Kč
 • image description
  2+kk | 51.71 m2 3 572 000 Kč
 • image description
  2+kk | 51.58 m2 3 576 000 Kč
 • image description
  2+kk | 51.89 m2 3 583 000 Kč
 • image description
  2+kk | 51.83 m2 3 587 000 Kč
 • image description
  2+kk | 52.56 m2 3 590 000 Kč
 • image description
  2+kk | 51.99 m2 3 591 000 Kč
 • image description
  2+kk | 51.89 m2 3 597 000 Kč
 • image description
  2+kk | 51.99 m2 3 608 000 Kč
 • image description
  3+kk | 52.96 m2 3 835 000 Kč
 • image description
  2+kk | 51.53 m2 3 849 000 Kč
 • image description
  2+kk | 52.16 m2 3 851 000 Kč
 • image description
  2+kk | 51.91 m2 3 879 000 Kč
 • image description
  2+kk | 59.55 m2 3 910 000 Kč
 • image description
  2+kk | 59.55 m2 3 939 000 Kč
 • image description
  2+kk | 59.52 m2 4 349 000 Kč
 • image description
  3+kk | 80.86 m2 4 924 000 Kč
 • image description
  3+kk | 89.59 m2 5 287 000 Kč
 • image description
  3+kk | 89.59 m2 5 387 000 Kč
 • image description
  3+kk | 89.83 m2 5 524 000 Kč
Show all
image description
Residence Osadni od 5 590 000 Kč od 9 388 000 Kč
image description
image description
 • image description
  2+kk | 62.10 m2 5 590 000 Kč
 • image description
  2+kk | 65.60 m2 5 724 000 Kč
 • image description
  2+kk | 64.44 m2 5 741 000 Kč
 • image description
  2+kk | 67.23 m2 5 763 000 Kč
 • image description
  2+kk | 65.35 m2 5 837 000 Kč
 • image description
  2+kk | 57.99 m2 5 845 000 Kč
 • image description
  2+kk | 66.20 m2 5 864 000 Kč
 • image description
  2+kk | 69.81 m2 5 875 000 Kč
 • image description
  2+kk | 70.66 m2 5 880 000 Kč
 • image description
  2+kk | 66.27 m2 5 932 000 Kč
 • image description
  2+kk | 69.25 m2 6 043 000 Kč
 • image description
  2+kk | 68.38 m2 6 116 000 Kč
 • image description
  2+kk | 56.49 m2 6 187 000 Kč
 • image description
  2+kk | 71.07 m2 6 211 000 Kč
 • image description
  2+kk | 71.63 m2 6 236 000 Kč
 • image description
  2+kk | 71.40 m2 6 310 000 Kč
 • image description
  2+kk | 75.19 m2 6 383 000 Kč
 • image description
  2+kk | 72.98 m2 6 416 000 Kč
 • image description
  2+kk | 63.79 m2 6 464 000 Kč
 • image description
  3+kk | 82.12 m2 8 026 000 Kč
 • image description
  3+kk | 90.40 m2 8 066 000 Kč
 • image description
  3+kk | 82.17 m2 8 190 000 Kč
 • image description
  3+kk | 83.79 m2 8 369 000 Kč
 • image description
  3+kk | 90.98 m2 8 409 000 Kč
 • image description
  3+kk | 89.43 m2 8 837 000 Kč
 • image description
  3+kk | 91.93 m2 8 924 000 Kč
 • image description
  3+kk | 92.50 m2 9 170 000 Kč
 • image description
  3+kk | 90.84 m2 9 388 000 Kč
Show all
image description
VIVUS Argentinska od 3 674 000 Kč od 7 049 900 Kč
image description
image description
 • image description
  1+kk | 34.26 m2 3 674 000 Kč
 • image description
  1+kk | 38.72 m2 3 978 000 Kč
 • image description
  1+kk | 42.08 m2 4 001 000 Kč
 • image description
  1+kk | 42.06 m2 4 114 000 Kč
 • image description
  1+kk | 42.08 m2 4 166 000 Kč
 • image description
  1+kk | 39.05 m2 4 189 000 Kč
 • image description
  1+kk | 42.80 m2 4 398 000 Kč
 • image description
  2+kk | 50.78 m2 4 448 000 Kč
 • image description
  2+kk | 51.07 m2 4 489 000 Kč
 • image description
  2+kk | 51.35 m2 4 552 000 Kč
 • image description
  2+kk | 51.94 m2 4 559 000 Kč
 • image description
  2+kk | 52.27 m2 4 577 000 Kč
 • image description
  2+kk | 52.31 m2 4 591 000 Kč
 • image description
  2+kk | 51.35 m2 4 609 000 Kč
 • image description
  2+kk | 51.96 m2 4 617 000 Kč
 • image description
  2+kk | 52.57 m2 4 641 000 Kč
 • image description
  2+kk | 52.36 m2 4 651 000 Kč
 • image description
  2+kk | 51.19 m2 4 662 000 Kč
 • image description
  2+kk | 52.12 m2 4 678 000 Kč
 • image description
  1+kk | 40.71 m2 4 690 000 Kč
 • image description
  2+kk | 52.57 m2 4 699 000 Kč
 • image description
  2+kk | 52.49 m2 4 711 000 Kč
 • image description
  2+kk | 52.57 m2 4 757 000 Kč
 • image description
  2+kk | 52.33 m2 4 766 000 Kč
 • image description
  2+kk | 51.78 m2 4 787 000 Kč
 • image description
  2+kk | 52.09 m2 4 819 000 Kč
 • image description
  2+kk | 50.77 m2 4 830 000 Kč
 • image description
  2+kk | 51.17 m2 4 867 000 Kč
 • image description
  2+kk | 52.23 m2 4 969 000 Kč
 • image description
  2+kk | 52.41 m2 4 984 000 Kč
 • image description
  2+kk | 52.44 m2 4 985 000 Kč
 • image description
  2+kk | 57.91 m2 5 044 000 Kč
 • image description
  2+kk | 51.17 m2 5 055 000 Kč
 • image description
  2+kk | 48.64 m2 5 063 000 Kč
 • image description
  2+kk | 48.64 m2 5 122 000 Kč
 • image description
  2+kk | 58.01 m2 5 130 000 Kč
 • image description
  2+kk | 52.44 m2 5 176 000 Kč
 • image description
  2+kk | 48.64 m2 5 181 000 Kč
 • image description
  2+kk | 59.15 m2 5 231 000 Kč
 • image description
  2+kk | 52.35 m2 5 238 000 Kč
 • image description
  2+kk | 50.75 m2 5 266 000 Kč
 • image description
  2+kk | 57.96 m2 5 296 000 Kč
 • image description
  2+kk | 48.58 m2 5 303 000 Kč
 • image description
  2+kk | 51.15 m2 5 306 000 Kč
 • image description
  2+kk | 59.02 m2 5 314 000 Kč
 • image description
  2+kk | 57.85 m2 5 378 000 Kč
 • image description
  2+kk | 52.42 m2 5 430 000 Kč
 • image description
  2+kk | 69.13 m2 5 443 000 Kč
 • image description
  2+kk | 69.60 m2 5 453 000 Kč
 • image description
  2+kk | 69.09 m2 5 519 000 Kč
 • image description
  2+kk | 69.60 m2 5 530 000 Kč
 • image description
  2+kk | 65.00 m2 5 543 000 Kč
 • image description
  2+kk | 69.46 m2 5 614 000 Kč
 • image description
  2+kk | 69.75 m2 5 620 000 Kč
 • image description
  2+kk | 66.44 m2 5 671 000 Kč
 • image description
  2+kk | 69.75 m2 5 698 000 Kč
 • image description
  2+kk | 68.85 m2 5 747 000 Kč
 • image description
  2+kk | 69.44 m2 5 759 000 Kč
 • image description
  2+kk | 69.25 m2 5 833 000 Kč
 • image description
  3+kk | 72.13 m2 6 840 000 Kč
 • image description
  3+kk | 74.16 m2 6 865 000 Kč
 • image description
  3+kk | 72.00 m2 6 927 000 Kč
 • image description
  3+kk | 74.16 m2 7 049 900 Kč
Show all
image description
Klamovka Gardens od 3 904 687 Kč od 12 657 155 Kč
image description
image description
 • image description
  1+kk | 33.90 m2 3 904 687 Kč
 • image description
  6+1 | 53.30 m2 4 925 490 Kč
 • image description
  6+1 | 53.30 m2 4 957 334 Kč
 • image description
  6+1 | 52.40 m2 4 984 026 Kč
 • image description
  6+1 | 57.10 m2 5 197 549 Kč
 • image description
  6+1 | 56.60 m2 5 317 369 Kč
 • image description
  6+1 | 56.60 m2 5 370 072 Kč
 • image description
  6+1 | 56.60 m2 5 372 404 Kč
 • image description
  6+1 | 56.60 m2 5 424 071 Kč
 • image description
  6+1 | 56.60 m2 5 476 279 Kč
 • image description
  6+1 | 62.20 m2 5 478 318 Kč
 • image description
  6+1 | 56.60 m2 5 494 549 Kč
 • image description
  2+kk | 62.00 m2 5 523 397 Kč
 • image description
  6+1 | 62.20 m2 5 534 358 Kč
 • image description
  6+1 | 57.10 m2 5 538 165 Kč
 • image description
  6+1 | 56.60 m2 5 549 315 Kč
 • image description
  2+kk | 62.00 m2 5 561 861 Kč
 • image description
  2+kk | 62.00 m2 5 590 783 Kč
 • image description
  6+1 | 62.20 m2 5 593 735 Kč
 • image description
  6+1 | 62.20 m2 5 593 928 Kč
 • image description
  6+1 | 62.20 m2 5 656 537 Kč
 • image description
  2+kk | 59.10 m2 5 667 660 Kč
 • image description
  6+1 | 62.60 m2 5 672 839 Kč
 • image description
  6+1 | 62.20 m2 5 673 211 Kč
 • image description
  6+1 | 62.20 m2 5 676 121 Kč
 • image description
  2+kk | 61.70 m2 5 740 359 Kč
 • image description
  6+1 | 62.60 m2 5 760 632 Kč
 • image description
  6+1 | 62.20 m2 5 771 826 Kč
 • image description
  6+1 | 62.60 m2 5 810 346 Kč
 • image description
  2+kk | 73.50 m2 5 905 048 Kč
 • image description
  2+kk | 67.20 m2 5 980 481 Kč
 • image description
  2+kk | 68.20 m2 6 353 520 Kč
 • image description
  6+1 | 49.00 m2 6 799 686 Kč
 • image description
  6+1 | 49.00 m2 6 838 437 Kč
 • image description
  6+1 | 49.00 m2 6 841 984 Kč
 • image description
  6+1 | 49.00 m2 6 876 599 Kč
 • image description
  2+kk | 78.40 m2 6 976 100 Kč
 • image description
  2+kk | 79.20 m2 6 977 805 Kč
 • image description
  2+kk | 78.60 m2 6 995 407 Kč
 • image description
  3+kk | 80.20 m2 7 085 778 Kč
 • image description
  3+kk | 80.20 m2 7 208 575 Kč
 • image description
  3+kk | 76.50 m2 7 228 726 Kč
 • image description
  6+1 | 51.30 m2 7 301 563 Kč
 • image description
  3+kk | 78.90 m2 7 303 368 Kč
 • image description
  2+kk | 51.30 m2 7 310 563 Kč
 • image description
  2+kk | 51.30 m2 7 330 383 Kč
 • image description
  2+kk | 51.30 m2 7 332 573 Kč
 • image description
  3+kk | 78.90 m2 7 372 679 Kč
 • image description
  6+1 | 50.80 m2 7 374 235 Kč
 • image description
  6+1 | 50.80 m2 7 375 413 Kč
 • image description
  3+kk | 84.20 m2 7 416 408 Kč
 • image description
  2+kk | 51.30 m2 7 439 251 Kč
 • image description
  6+1 | 50.80 m2 7 440 604 Kč
 • image description
  3+kk | 78.20 m2 7 510 016 Kč
 • image description
  3+kk | 87.00 m2 7 514 738 Kč
 • image description
  3+kk | 87.00 m2 7 537 088 Kč
 • image description
  3+kk | 87.00 m2 7 544 101 Kč
 • image description
  3+kk | 78.20 m2 7 560 054 Kč
 • image description
  3+kk | 84.20 m2 7 626 845 Kč
 • image description
  3+kk | 87.00 m2 7 637 083 Kč
 • image description
  3+kk | 84.20 m2 7 638 299 Kč
 • image description
  3+kk | 78.20 m2 7 670 520 Kč
 • image description
  3+kk | 87.00 m2 7 717 673 Kč
 • image description
  3+kk | 84.20 m2 7 796 683 Kč
 • image description
  2+kk | 56.40 m2 7 934 521 Kč
 • image description
  2+kk | 56.40 m2 7 995 031 Kč
 • image description
  2+kk | 56.40 m2 8 013 702 Kč
 • image description
  2+kk | 56.40 m2 8 043 081 Kč
 • image description
  6+1 | 56.30 m2 8 057 385 Kč
 • image description
  6+1 | 56.30 m2 8 057 815 Kč
 • image description
  6+1 | 56.30 m2 8 064 658 Kč
 • image description
  6+1 | 56.30 m2 8 064 658 Kč
 • image description
  6+1 | 57.10 m2 8 200 359 Kč
 • image description
  6+1 | 57.10 m2 8 200 359 Kč
 • image description
  6+1 | 57.10 m2 8 200 671 Kč
 • image description
  6+1 | 58.80 m2 8 214 802 Kč
 • image description
  6+1 | 58.80 m2 8 226 877 Kč
 • image description
  6+1 | 57.60 m2 8 252 447 Kč
 • image description
  2+kk | 60.10 m2 8 259 408 Kč
 • image description
  6+1 | 58.80 m2 8 307 147 Kč
 • image description
  2+kk | 56.50 m2 8 408 669 Kč
 • image description
  6+1 | 58.80 m2 8 418 454 Kč
 • image description
  2+kk | 56.50 m2 8 466 688 Kč
 • image description
  2+kk | 56.50 m2 8 493 371 Kč
 • image description
  2+kk | 56.50 m2 8 522 506 Kč
 • image description
  6+1 | 57.60 m2 8 703 066 Kč
 • image description
  6+1 | 57.60 m2 8 703 465 Kč
 • image description
  6+1 | 64.90 m2 9 102 322 Kč
 • image description
  6+1 | 68.80 m2 9 892 862 Kč
 • image description
  3+kk | 85.60 m2 11 987 559 Kč
 • image description
  3+kk | 85.60 m2 12 098 193 Kč
 • image description
  3+kk | 85.60 m2 12 245 199 Kč
 • image description
  3+kk | 89.70 m2 12 607 721 Kč
 • image description
  3+kk | 89.70 m2 12 621 520 Kč
 • image description
  3+kk | 89.70 m2 12 633 204 Kč
 • image description
  3+kk | 89.70 m2 12 657 155 Kč
Show all
image description
Nová Upická od 7 056 762 Kč od 8 344 830 Kč
image description
image description
 • image description
  4+kk | 134.00 m2 7 056 762 Kč
 • image description
  4+kk | 153.10 m2 7 741 262 Kč
 • image description
  4+kk | 153.10 m2 7 766 227 Kč
 • image description
  4+kk | 153.10 m2 7 841 625 Kč
 • image description
  4+kk | 153.10 m2 8 211 663 Kč
 • image description
  4+kk | 153.10 m2 8 344 830 Kč
Show all
image description
Domy Beranka od 7 254 971 Kč od 9 484 308 Kč
image description
image description
 • image description
  | 186.00 m2 7 254 971 Kč
 • image description
  | 189.00 m2 7 271 237 Kč
 • image description
  | 205.00 m2 7 357 993 Kč
 • image description
  | 199.00 m2 8 537 255 Kč
 • image description
  | 199.00 m2 8 537 255 Kč
 • image description
  | 206.00 m2 8 741 665 Kč
 • image description
  | 256.00 m2 8 761 684 Kč
 • image description
  | 177.00 m2 8 770 866 Kč
 • image description
  | 206.00 m2 8 827 368 Kč
 • image description
  | 206.00 m2 8 827 368 Kč
 • image description
  | 190.00 m2 8 834 613 Kč
 • image description
  | 284.00 m2 8 901 626 Kč
 • image description
  | 212.00 m2 8 942 492 Kč
 • image description
  | 212.00 m2 8 942 492 Kč
 • image description
  | 310.00 m2 8 970 014 Kč
 • image description
  | 210.00 m2 8 975 630 Kč
 • image description
  | 275.00 m2 8 984 551 Kč
 • image description
  | 295.00 m2 8 989 895 Kč
 • image description
  | 330.00 m2 9 088 456 Kč
 • image description
  | 277.00 m2 9 172 176 Kč
 • image description
  | 243.00 m2 9 269 398 Kč
 • image description
  | 286.00 m2 9 484 308 Kč
Show all
image description
Central Park Praha od 3 000 000 Kč od 18 890 000 Kč
image description
image description
 • image description
  5+kk | 346.80 m2
 • image description
  | 135.00 m2 3 000 000 Kč
 • image description
  | 39.00 m2 3 000 000 Kč
 • image description
  2+kk | 65.00 m2 6 700 000 Kč
 • image description
  2+kk | 92.00 m2 6 700 000 Kč
 • image description
  2+kk | 119.42 m2 6 935 000 Kč
 • image description
  | 134.00 m2 7 900 000 Kč
 • image description
  3+kk | 130.00 m2 10 000 000 Kč
 • image description
  3+kk | 167.00 m2 10 440 000 Kč
 • image description
  2+kk | 100.00 m2 10 700 000 Kč
 • image description
  4+kk | 155.00 m2 13 500 000 Kč
 • image description
  4+kk | 314.89 m2 15 800 000 Kč
 • image description
  4+kk | 225.00 m2 16 000 000 Kč
 • image description
  4+kk | 232.00 m2 16 500 000 Kč
 • image description
  | 386.00 m2 18 000 000 Kč
 • image description
  | 287.00 m2 18 890 000 Kč
Show all
image description
Резиденция Dejvice House od 8 421 000 Kč od 23 492 000 Kč
image description
image description
 • image description
  3+kk | 88.00 m2 8 421 000 Kč
 • image description
  3+kk | 89.00 m2 9 996 000 Kč
 • image description
  3+kk | 134.00 m2 17 517 000 Kč
 • image description
  5+kk | 165.00 m2 19 109 000 Kč
 • image description
  5+kk | 228.00 m2 23 492 000 Kč
Show all
image description
Резиденция "Krejcárek" od 1 994 030 Kč od 5 330 357 Kč
image description
image description
 • image description
  1+kk | 46.90 m2 1 994 030 Kč
 • image description
  1+kk | 46.90 m2 2 015 054 Kč
 • image description
  1+kk | 47.60 m2 2 089 746 Kč
 • image description
  1+kk | 47.00 m2 2 142 469 Kč
 • image description
  2+kk | 37.30 m2 2 784 569 Kč
 • image description
  2+kk | 23.60 m2 2 871 396 Kč
 • image description
  2+kk | 25.20 m2 3 008 840 Kč
 • image description
  2+kk | 25.20 m2 3 029 999 Kč
 • image description
  2+kk | 43.00 m2 3 500 000 Kč
 • image description
  2+kk | 53.80 m2 3 648 912 Kč
 • image description
  2+kk | 94.90 m2 3 660 427 Kč
 • image description
  2+kk | 51.20 m2 3 800 381 Kč
 • image description
  2+kk | 51.20 m2 3 819 818 Kč
 • image description
  2+kk | 149.80 m2 3 851 998 Kč
 • image description
  2+kk | 57.10 m2 4 055 999 Kč
 • image description
  2+kk | 143.60 m2 4 076 832 Kč
 • image description
  2+kk | 43.70 m2 4 433 870 Kč
 • image description
  3+kk | 62.80 m2 4 714 157 Kč
 • image description
  2+kk | 58.50 m2 4 732 275 Kč
 • image description
  3+kk | 62.80 m2 4 878 321 Kč
 • image description
  3+kk | 76.80 m2 4 913 684 Kč
 • image description
  2+kk | 53.90 m2 4 917 438 Kč
 • image description
  3+kk | 77.20 m2 4 998 910 Kč
 • image description
  2+kk | 55.30 m2 5 054 507 Kč
 • image description
  3+kk | 77.30 m2 5 108 895 Kč
 • image description
  3+kk | 77.30 m2 5 112 917 Kč
 • image description
  2+kk | 55.70 m2 5 113 892 Kč
 • image description
  3+kk | 149.90 m2 5 330 357 Kč
Show all
 • image description
  | 903.00 m2
 • image description
  | 2133.00 m2
 • image description
  2+kk | 54.00 m2 2 890 000 Kč
 • image description
  1+kk | 21.00 m2 3 000 000 Kč
 • image description
  1+kk | 37.00 m2 3 330 000 Kč
 • image description
  2+kk | 54.00 m2 3 500 000 Kč
 • image description
  1+kk | 31.00 m2 3 500 000 Kč
 • image description
  2+kk | 64.00 m2 3 650 000 Kč
 • image description
  2+kk | 53.00 m2 3 657 000 Kč
 • image description
  2+kk | 57.00 m2 3 750 000 Kč
 • image description
  1+kk | 57.00 m2 3 790 000 Kč
 • image description
  2+kk | 51.00 m2 3 800 000 Kč
 • image description
  2+kk | 50.00 m2 3 975 000 Kč
 • image description
  2+kk | 55.00 m2 4 075 000 Kč
 • image description
  2+kk | 132.00 m2 4 175 000 Kč
 • image description
  1+kk | 42.00 m2 4 490 000 Kč
 • image description
  1+kk | 40.00 m2 4 590 000 Kč
 • image description
  2+kk | 69.00 m2 4 800 000 Kč
 • image description
  1+kk | 36.00 m2 4 800 000 Kč
 • image description
  | 70.00 m2 4 800 000 Kč
 • image description
  2+1 | 73.00 m2 4 900 000 Kč
 • image description
  1+kk | 40.00 m2 5 000 000 Kč
 • image description
  2+kk | 54.00 m2 5 000 000 Kč
 • image description
  2+kk | 70.00 m2 5 000 000 Kč
 • image description
  4+kk | 102.00 m2 5 200 000 Kč
 • image description
  3+kk | 83.00 m2 5 800 000 Kč
 • image description
  2+kk | 56.00 m2 6 200 000 Kč
 • image description
  2+kk | 50.00 m2 6 900 000 Kč
 • image description
  4+kk | 111.00 m2 7 090 000 Kč
 • image description
  6+1 | 950.00 m2 7 497 000 Kč
 • image description
  3+kk | 105.00 m2 7 500 000 Kč
 • image description
  2+kk | 119.00 m2 7 500 000 Kč
 • image description
  2+kk | 74.00 m2 7 791 000 Kč
 • image description
  6+1 | 1000.00 m2 7 950 000 Kč
 • image description
  | 400.00 m2 8 900 000 Kč
 • image description
  4+1 | 100.00 m2 9 800 000 Kč
 • image description
  3+kk | 104.00 m2 9 850 000 Kč
 • image description
  2+kk | 80.00 m2 11 200 000 Kč
 • image description
  | 114.00 m2 12 500 000 Kč
 • image description
  2+kk | 50.00 m2 12 850 000 Kč
 • image description
  4+1 | 173.00 m2 18 900 000 Kč
 • image description
  3+kk | 97.00 m2 19 000 000 Kč
 • image description
  6+kk | 380.00 m2 19 900 000 Kč
Show all
Contact in Russia: 8 800 100 43 41 Contact in Czech Republic: +420 212 240 500