Fáze prodeje nemovitosti

Fáze prodeje nemovitosti

Před pár lety museli cizinci v případě nákupu nemovitosti v ČR zaregistrovat vlastní právnickou osobu. V roce 2004 došlo ke změně legislativy a zrušení tohoto zákona, čímž se celý proces značně zjednodušil. Během posledních 5-ti let ceny nemovitostí v ČR stále rostou, a proto je takový nákup dobrou investicí do budoucna.

1. Volba objektu a jeho rezervace po prohlídce. Na základě rezervační smlouvy zaplatí zájemce vlastníkovi rezervační zálohu ve výši 10–40 % z ceny nemovitosti na účet (advokátní účet právníka nebo účet realitní kanceláře) zástupce (kupující nemovitosti) kupujícího v České republice. Termín se projednává individuálně. Poté co je objekt rezervován je odstraněn z prodeje a realitní agentura se stává garantem transakce. V této fázi je zástupce kupujícího povinen ověřit platnost a důvěryhodnost veškeré dokumentace ze strany prodávajícího. Ve společnosti Lekvi group provádějí kontrolu kvalifikovaní specialisté.

2. Následuje příprava kupní smlouvy, na jejímž základě se kupující stane vlastníkem nemovitosti. V kupní smlouvě jsou uvedena důležitá ustanovení jako např. absenci dluhů a popis faktického stavu bytu. Dále se uvádí termíny převodu nemovitostí, výše měsíčních plateb za služby a další záležitosti spojené s prodávanou nemovitostí (prohlášení jménem prodávajícího-vlastníka).

3. Po podepsání kupní smlouvy všemi účastníky a uhrazení plné výše ceny nemovitosti na svěřenecký účet je kupní smlouva předána na katastr nemovitostí, kde je během 3 týdnů je nemovitost prověřována – soulad smluvních norem a katastru.

4. Po převodu vlastnického práva na katastrálním úřadě je předmět nákupu předán novému majiteli.

5. Platba daně. Ve společnosti Lekvi group na tento proces dohlíží daňový specialista. Kupující má povinnost zaplatit do tří měsíců daň ve výši 4% z kupní ceny nemovitosti (výjimkou je první úplatný převod novostavby).

6. Registrace nového vlastníka v rámci SVJ.
Důležité: Kupující nabývá vlastnické právo k nemovitosti ihned po dokončení transakce – je to stanoveno ve smlouvě. Právo držet a užívat nemovitost je podmíněno tím, kdy prodávající obdrží peníze: v den transakce nebo po převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí. Podmínky předání nemovitosti jsou vždy upravené v kupní smlouvě. Tato informace je pro kupujícího důležitá zejména pro to, aby mohl naplánovat, jak bude s nemovitostí v budoucnu nakládat: oprava, stěhování, pronájem bytu.

O tom, jak bude transakce probíhat se kupující a prodávající dohodnou předem. Kupní smlouva vždy obsahuje doložku o možnosti vyzvat smluvní strany na katastr během 14 dnů od převzetí zboží, pokud se vyskytnou nějaké komplikace. Naše společnost Lekvi group spolupracuje při uzavírání smluv s kvalifikovanými právníky, kteří dohlíží na celý proces.


Nechte nám kontaktní údaje a my Vám poskytneme konzultace