image description
AALTO Cibulka od 3 078 375 Kč od 25 447 275 Kč
image description
image description
 • image description
  1+kk | 33.00 m2 3 078 375 Kč
 • image description
  1+kk | 33.00 m2 3 161 381 Kč
 • image description
  1+kk | 33.00 m2 3 172 159 Kč
 • image description
  1+kk | 32.90 m2 3 200 582 Kč
 • image description
  1+kk | 36.20 m2 3 218 019 Kč
 • image description
  1+kk | 36.10 m2 3 231 577 Kč
 • image description
  1+kk | 33.00 m2 3 248 383 Kč
 • image description
  1+kk | 33.00 m2 3 285 067 Kč
 • image description
  1+kk | 38.50 m2 3 307 582 Kč
 • image description
  1+kk | 37.20 m2 3 311 648 Kč
 • image description
  1+kk | 33.00 m2 3 330 661 Kč
 • image description
  1+kk | 36.00 m2 3 337 417 Kč
 • image description
  1+kk | 36.30 m2 3 337 927 Kč
 • image description
  1+kk | 35.80 m2 3 347 101 Kč
 • image description
  1+kk | 36.10 m2 3 352 747 Kč
 • image description
  1+kk | 35.90 m2 3 356 895 Kč
 • image description
  1+kk | 39.60 m2 3 367 368 Kč
 • image description
  1+kk | 33.00 m2 3 386 248 Kč
 • image description
  1+kk | 60.60 m2 3 407 239 Kč
 • image description
  1+kk | 38.60 m2 3 428 011 Kč
 • image description
  1+kk | 65.00 m2 3 429 432 Kč
 • image description
  1+kk | 70.40 m2 3 433 650 Kč
 • image description
  1+kk | 37.20 m2 3 434 561 Kč
 • image description
  1+kk | 36.80 m2 3 437 876 Kč
 • image description
  1+kk | 36.30 m2 3 453 799 Kč
 • image description
  1+kk | 36.00 m2 3 487 756 Kč
 • image description
  1+kk | 72.60 m2 3 489 695 Kč
 • image description
  1+kk | 67.70 m2 3 499 592 Kč
 • image description
  1+kk | 36.10 m2 3 507 904 Kč
 • image description
  1+kk | 38.50 m2 3 586 636 Kč
 • image description
  1+kk | 37.20 m2 3 591 948 Kč
 • image description
  1+kk | 82.30 m2 3 617 564 Kč
 • image description
  1+kk | 36.80 m2 3 630 967 Kč
 • image description
  1+kk | 70.40 m2 3 641 095 Kč
 • image description
  1+kk | 74.30 m2 3 665 009 Kč
 • image description
  1+kk | 49.30 m2 3 694 088 Kč
 • image description
  1+kk | 38.50 m2 3 748 888 Kč
 • image description
  1+kk | 37.20 m2 3 750 313 Kč
 • image description
  1+kk | 84.80 m2 3 802 728 Kč
 • image description
  1+kk | 48.20 m2 4 009 642 Kč
 • image description
  1+kk | 51.10 m2 4 269 758 Kč
 • image description
  1+kk | 56.30 m2 4 275 240 Kč
 • image description
  1+kk | 51.10 m2 4 286 576 Kč
 • image description
  1+kk | 51.10 m2 4 303 826 Kč
 • image description
  1+kk | 51.80 m2 4 307 276 Kč
 • image description
  1+kk | 56.30 m2 4 332 442 Kč
 • image description
  1+kk | 51.60 m2 4 342 788 Kč
 • image description
  1+kk | 51.80 m2 4 420 342 Kč
 • image description
  1+kk | 51.10 m2 4 502 983 Kč
 • image description
  1+kk | 51.00 m2 4 530 582 Kč
 • image description
  2+kk | 59.00 m2 4 678 775 Kč
 • image description
  2+kk | 60.90 m2 4 683 735 Kč
 • image description
  2+kk | 56.20 m2 4 691 707 Kč
 • image description
  2+kk | 84.50 m2 4 733 627 Kč
 • image description
  1+kk | 51.80 m2 4 737 921 Kč
 • image description
  2+kk | 119.70 m2 4 758 446 Kč
 • image description
  2+kk | 56.30 m2 4 852 074 Kč
 • image description
  2+kk | 56.20 m2 4 912 499 Kč
 • image description
  2+kk | 62.90 m2 4 965 031 Kč
 • image description
  2+kk | 127.70 m2 4 992 470 Kč
 • image description
  2+kk | 81.30 m2 4 999 073 Kč
 • image description
  2+kk | 59.20 m2 5 020 168 Kč
 • image description
  2+kk | 61.90 m2 5 059 405 Kč
 • image description
  2+kk | 70.50 m2 5 073 708 Kč
 • image description
  2+kk | 59.00 m2 5 084 187 Kč
 • image description
  2+kk | 65.00 m2 5 092 488 Kč
 • image description
  2+kk | 64.30 m2 5 092 532 Kč
 • image description
  2+kk | 63.30 m2 5 110 252 Kč
 • image description
  2+kk | 68.10 m2 5 115 479 Kč
 • image description
  2+kk | 65.00 m2 5 127 387 Kč
 • image description
  2+kk | 56.20 m2 5 138 337 Kč
 • image description
  2+kk | 70.60 m2 5 213 141 Kč
 • image description
  2+kk | 58.90 m2 5 229 648 Kč
 • image description
  2+kk | 67.60 m2 5 246 883 Kč
 • image description
  2+kk | 58.00 m2 5 261 186 Kč
 • image description
  2+kk | 61.90 m2 5 265 531 Kč
 • image description
  2+kk | 59.90 m2 5 301 386 Kč
 • image description
  2+kk | 69.00 m2 5 312 262 Kč
 • image description
  2+kk | 59.40 m2 5 333 594 Kč
 • image description
  1+kk | 65.00 m2 5 340 477 Kč
 • image description
  2+kk | 67.00 m2 5 377 110 Kč
 • image description
  2+kk | 66.60 m2 5 397 294 Kč
 • image description
  2+kk | 69.00 m2 5 415 524 Kč
 • image description
  2+kk | 62.90 m2 5 421 753 Kč
 • image description
  2+kk | 67.00 m2 5 442 303 Kč
 • image description
  2+kk | 61.90 m2 5 510 612 Kč
 • image description
  2+kk | 69.10 m2 5 517 060 Kč
 • image description
  2+kk | 63.30 m2 5 531 421 Kč
 • image description
  2+kk | 64.30 m2 5 534 927 Kč
 • image description
  2+kk | 115.40 m2 5 582 074 Kč
 • image description
  2+kk | 105.80 m2 5 598 640 Kč
 • image description
  2+kk | 65.00 m2 5 608 163 Kč
 • image description
  2+kk | 67.00 m2 5 609 277 Kč
 • image description
  2+kk | 67.60 m2 5 619 084 Kč
 • image description
  2+kk | 68.50 m2 5 633 983 Kč
 • image description
  2+kk | 116.70 m2 5 659 202 Kč
 • image description
  2+kk | 64.40 m2 5 743 364 Kč
 • image description
  2+kk | 66.60 m2 5 761 694 Kč
 • image description
  2+kk | 63.90 m2 5 764 470 Kč
 • image description
  2+kk | 61.90 m2 5 764 824 Kč
 • image description
  2+kk | 118.70 m2 5 783 158 Kč
 • image description
  2+kk | 73.30 m2 5 880 294 Kč
 • image description
  2+kk | 66.60 m2 5 888 070 Kč
 • image description
  2+kk | 69.00 m2 5 900 801 Kč
 • image description
  2+kk | 70.60 m2 5 967 774 Kč
 • image description
  2+kk | 69.10 m2 5 992 579 Kč
 • image description
  2+kk | 64.40 m2 6 001 636 Kč
 • image description
  2+kk | 64.90 m2 6 045 303 Kč
 • image description
  2+kk | 68.50 m2 6 171 084 Kč
 • image description
  2+kk | 68.10 m2 6 221 676 Kč
 • image description
  2+kk | 71.00 m2 6 318 849 Kč
 • image description
  2+kk | 77.60 m2 6 330 652 Kč
 • image description
  2+kk | 73.30 m2 6 427 623 Kč
 • image description
  3+kk | 87.40 m2 6 429 174 Kč
 • image description
  3+kk | 85.20 m2 6 655 713 Kč
 • image description
  3+kk | 85.30 m2 6 687 480 Kč
 • image description
  3+kk | 99.70 m2 6 731 813 Kč
 • image description
  3+kk | 91.30 m2 6 777 821 Kč
 • image description
  3+kk | 94.60 m2 6 786 627 Kč
 • image description
  3+kk | 89.30 m2 6 926 892 Kč
 • image description
  3+kk | 91.30 m2 6 948 041 Kč
 • image description
  3+kk | 103.90 m2 6 969 881 Kč
 • image description
  3+kk | 98.30 m2 7 027 382 Kč
 • image description
  3+kk | 85.20 m2 7 085 837 Kč
 • image description
  3+kk | 85.20 m2 7 228 190 Kč
 • image description
  3+kk | 87.70 m2 7 238 458 Kč
 • image description
  3+kk | 87.40 m2 7 285 224 Kč
 • image description
  3+kk | 94.30 m2 7 305 455 Kč
 • image description
  3+kk | 88.50 m2 7 317 808 Kč
 • image description
  3+kk | 99.70 m2 7 349 142 Kč
 • image description
  3+kk | 95.10 m2 7 398 048 Kč
 • image description
  3+kk | 85.30 m2 7 437 780 Kč
 • image description
  3+kk | 91.30 m2 7 589 304 Kč
 • image description
  3+kk | 103.90 m2 7 620 273 Kč
 • image description
  3+kk | 98.30 m2 7 701 181 Kč
 • image description
  3+kk | 109.60 m2 8 250 382 Kč
 • image description
  4+kk | 131.60 m2 10 753 495 Kč
 • image description
  4+kk | 140.70 m2 10 859 877 Kč
 • image description
  4+kk | 141.00 m2 10 871 135 Kč
 • image description
  4+kk | 160.30 m2 10 997 742 Kč
 • image description
  4+kk | 148.00 m2 11 039 365 Kč
 • image description
  4+kk | 143.30 m2 11 151 414 Kč
 • image description
  4+kk | 161.10 m2 11 296 276 Kč
 • image description
  4+kk | 151.80 m2 13 042 011 Kč
 • image description
  5+kk | 214.80 m2 16 603 255 Kč
 • image description
  5+kk | 216.30 m2 18 664 220 Kč
 • image description
  5+kk | 202.10 m2 23 596 210 Kč
 • image description
  5+kk | 206.40 m2 23 637 350 Kč
 • image description
  5+kk | 205.40 m2 23 938 640 Kč
 • image description
  5+kk | 217.70 m2 24 288 672 Kč
 • image description
  5+kk | 190.80 m2 25 447 275 Kč
Zobrazit více
image description
Zelené město od 8 163 850 Kč od 16 662 910 Kč
image description
image description
 • image description
  3+kk | 75.00 m2 8 163 850 Kč
 • image description
  3+kk | 75.00 m2 8 244 350 Kč
 • image description
  3+kk | 75.00 m2 8 323 700 Kč
 • image description
  3+kk | 75.00 m2 8 323 700 Kč
 • image description
  3+kk | 75.00 m2 8 404 200 Kč
 • image description
  3+kk | 78.20 m2 8 429 500 Kč
 • image description
  3+kk | 75.00 m2 8 483 550 Kč
 • image description
  3+kk | 78.20 m2 8 595 100 Kč
 • image description
  3+kk | 79.20 m2 8 638 800 Kč
 • image description
  3+kk | 75.00 m2 8 644 550 Kč
 • image description
  3+kk | 79.20 m2 8 722 750 Kč
 • image description
  3+kk | 75.80 m2 8 780 250 Kč
 • image description
  3+kk | 76.30 m2 8 790 600 Kč
 • image description
  3+kk | 79.20 m2 8 806 700 Kč
 • image description
  3+kk | 79.20 m2 8 806 700 Kč
 • image description
  3+kk | 79.20 m2 8 974 600 Kč
 • image description
  3+kk | 78.50 m2 9 125 250 Kč
 • image description
  3+kk | 75.80 m2 9 633 550 Kč
 • image description
  3+kk | 79.60 m2 9 642 750 Kč
 • image description
  3+kk | 80.30 m2 10 649 000 Kč
 • image description
  3+kk | 97.40 m2 11 422 950 Kč
 • image description
  3+kk | 97.00 m2 11 657 550 Kč
 • image description
  3+kk | 98.60 m2 11 770 250 Kč
 • image description
  3+kk | 97.40 m2 11 805 900 Kč
 • image description
  3+kk | 98.60 m2 11 881 800 Kč
 • image description
  3+kk | 98.60 m2 11 993 350 Kč
 • image description
  3+kk | 101.60 m2 12 046 250 Kč
 • image description
  3+kk | 98.20 m2 12 060 050 Kč
 • image description
  3+kk | 98.60 m2 12 216 450 Kč
 • image description
  3+kk | 102.30 m2 13 144 500 Kč
 • image description
  4+kk | 121.40 m2 15 370 630 Kč
 • image description
  4+kk | 121.00 m2 15 503 730 Kč
 • image description
  4+kk | 121.00 m2 15 648 930 Kč
 • image description
  4+kk | 121.10 m2 15 661 030 Kč
 • image description
  4+kk | 121.10 m2 15 805 020 Kč
 • image description
  4+kk | 121.10 m2 15 950 220 Kč
 • image description
  4+kk | 121.00 m2 16 083 320 Kč
 • image description
  4+kk | 121.40 m2 16 143 820 Kč
 • image description
  4+kk | 121.00 m2 16 228 520 Kč
 • image description
  4+kk | 121.10 m2 16 240 620 Kč
 • image description
  4+kk | 121.00 m2 16 373 720 Kč
 • image description
  4+kk | 121.00 m2 16 662 910 Kč
Zobrazit více
image description
Letňanské zahrady od 2 824 937 Kč od 7 009 042 Kč
image description
image description
 • image description
  1+kk | 29.40 m2 2 824 937 Kč
 • image description
  1+kk | 34.30 m2 3 026 602 Kč
 • image description
  2+kk | 47.50 m2 4 246 078 Kč
 • image description
  2+kk | 47.60 m2 4 463 566 Kč
 • image description
  2+kk | 48.90 m2 4 656 801 Kč
 • image description
  2+kk | 64.70 m2 4 854 297 Kč
 • image description
  4+kk | 103.80 m2 7 009 042 Kč
Zobrazit více
image description
Rezidence U Muzea od 16 581 000 Kč od 31 610 200 Kč
image description
image description
 • image description
  2+kk | 70.40 m2 16 581 000 Kč
 • image description
  4+kk | 127.80 m2 31 610 200 Kč
Zobrazit více
image description
BD Petrohradská od 2 952 859 Kč od 11 211 536 Kč
image description
image description
 • image description
  1+kk | 29.90 m2 2 952 859 Kč
 • image description
  1+kk | 29.60 m2 3 212 101 Kč
 • image description
  1+kk | 29.40 m2 3 271 149 Kč
 • image description
  1+kk | 32.30 m2 3 654 503 Kč
 • image description
  1+kk | 29.70 m2 3 922 913 Kč
 • image description
  1+kk | 29.80 m2 3 999 388 Kč
 • image description
  1+kk | 29.40 m2 4 059 533 Kč
 • image description
  1+kk | 29.80 m2 4 062 868 Kč
 • image description
  1+kk | 37.30 m2 4 104 153 Kč
 • image description
  1+kk | 37.30 m2 4 254 257 Kč
 • image description
  2+kk | 63.00 m2 5 028 067 Kč
 • image description
  2+kk | 41.90 m2 5 195 273 Kč
 • image description
  2+kk | 58.90 m2 5 364 700 Kč
 • image description
  2+kk | 59.00 m2 6 038 760 Kč
 • image description
  3+kk | 89.30 m2 6 975 483 Kč
 • image description
  3+kk | 89.90 m2 7 229 784 Kč
 • image description
  2+kk | 62.60 m2 7 469 355 Kč
 • image description
  2+kk | 62.70 m2 7 493 502 Kč
 • image description
  3+kk | 92.10 m2 7 692 766 Kč
 • image description
  3+kk | 91.60 m2 8 832 071 Kč
 • image description
  4+kk | 114.70 m2 11 211 536 Kč
Zobrazit více
image description
Jižní výhledy od 3 328 847 Kč od 9 729 115 Kč
image description
image description
 • image description
  1+kk | 34.30 m2 3 328 847 Kč
 • image description
  1+kk | 33.80 m2 3 336 035 Kč
 • image description
  1+kk | 34.00 m2 3 342 877 Kč
 • image description
  1+kk | 32.70 m2 3 381 345 Kč
 • image description
  1+kk | 34.10 m2 3 401 815 Kč
 • image description
  1+kk | 32.70 m2 3 413 775 Kč
 • image description
  1+kk | 34.00 m2 3 437 120 Kč
 • image description
  1+kk | 34.10 m2 3 438 615 Kč
 • image description
  1+kk | 34.00 m2 3 444 077 Kč
 • image description
  1+kk | 32.90 m2 3 446 935 Kč
 • image description
  1+kk | 35.40 m2 3 452 932 Kč
 • image description
  1+kk | 33.90 m2 3 497 363 Kč
 • image description
  1+kk | 35.40 m2 3 548 037 Kč
 • image description
  1+kk | 35.40 m2 3 569 460 Kč
 • image description
  1+kk | 34.10 m2 3 625 605 Kč
 • image description
  1+kk | 37.50 m2 3 658 938 Kč
 • image description
  1+kk | 37.50 m2 3 658 938 Kč
 • image description
  1+kk | 37.50 m2 3 679 367 Kč
 • image description
  1+kk | 38.90 m2 3 732 900 Kč
 • image description
  2+kk | 52.50 m2 4 904 520 Kč
 • image description
  2+kk | 52.50 m2 4 940 975 Kč
 • image description
  2+kk | 55.70 m2 4 985 940 Kč
 • image description
  2+kk | 56.70 m2 4 988 182 Kč
 • image description
  2+kk | 51.50 m2 5 015 725 Kč
 • image description
  2+kk | 52.30 m2 5 099 132 Kč
 • image description
  2+kk | 57.90 m2 5 099 675 Kč
 • image description
  2+kk | 58.80 m2 5 105 252 Kč
 • image description
  2+kk | 53.30 m2 5 111 265 Kč
 • image description
  2+kk | 58.00 m2 5 116 235 Kč
 • image description
  2+kk | 55.70 m2 5 126 125 Kč
 • image description
  2+kk | 56.70 m2 5 135 670 Kč
 • image description
  2+kk | 56.70 m2 5 199 840 Kč
 • image description
  2+kk | 52.30 m2 5 200 472 Kč
 • image description
  2+kk | 56.70 m2 5 252 510 Kč
 • image description
  2+kk | 56.40 m2 5 282 238 Kč
 • image description
  2+kk | 63.40 m2 5 303 052 Kč
 • image description
  2+kk | 64.30 m2 5 333 330 Kč
 • image description
  3+kk | 73.10 m2 6 165 265 Kč
 • image description
  3+kk | 73.20 m2 6 214 025 Kč
 • image description
  3+kk | 73.10 m2 6 282 105 Kč
 • image description
  3+kk | 73.00 m2 6 352 715 Kč
 • image description
  3+kk | 73.10 m2 6 594 100 Kč
 • image description
  3+kk | 78.00 m2 6 663 445 Kč
 • image description
  3+kk | 78.90 m2 6 798 972 Kč
 • image description
  3+kk | 87.90 m2 7 614 437 Kč
 • image description
  3+kk | 88.10 m2 7 713 797 Kč
 • image description
  4+kk | 94.50 m2 8 142 115 Kč
 • image description
  4+kk | 117.20 m2 9 507 568 Kč
 • image description
  4+kk | 117.20 m2 9 729 115 Kč
Zobrazit více
image description
Nad Modřanskou roklí od 3 124 665 Kč od 5 442 867 Kč
image description
image description
 • image description
  1+kk | 34.20 m2 3 124 665 Kč
 • image description
  2+kk | 56.00 m2 4 827 068 Kč
 • image description
  2+kk | 56.70 m2 4 956 405 Kč
 • image description
  2+kk | 63.60 m2 5 061 700 Kč
 • image description
  2+kk | 67.00 m2 5 137 912 Kč
 • image description
  2+kk | 61.00 m2 5 162 920 Kč
 • image description
  2+kk | 71.70 m2 5 442 867 Kč
Zobrazit více
image description
Rezidence Park Nikolajka od 16 975 840 Kč od 16 985 194 Kč
image description
image description
 • image description
  3+kk | 99.20 m2 16 975 840 Kč
 • image description
  4+kk | 118.30 m2 16 985 194 Kč
Zobrazit více
image description
Nad Prokopským údolím od 3 156 665 Kč od 9 188 927 Kč
image description
image description
 • image description
  1+kk | 31.90 m2 3 156 665 Kč
 • image description
  1+kk | 32.30 m2 3 525 249 Kč
 • image description
  1+kk | 33.10 m2 3 550 895 Kč
 • image description
  2+kk | 53.50 m2 4 429 342 Kč
 • image description
  2+kk | 53.70 m2 4 517 254 Kč
 • image description
  2+kk | 50.80 m2 4 598 465 Kč
 • image description
  2+kk | 60.20 m2 4 772 675 Kč
 • image description
  2+kk | 59.50 m2 4 790 948 Kč
 • image description
  2+kk | 50.40 m2 4 836 333 Kč
 • image description
  2+kk | 62.40 m2 4 941 248 Kč
 • image description
  3+kk | 62.90 m2 5 168 152 Kč
 • image description
  2+kk | 57.90 m2 5 470 138 Kč
 • image description
  3+kk | 71.30 m2 5 749 125 Kč
 • image description
  2+kk | 65.50 m2 6 307 874 Kč
 • image description
  3+kk | 84.70 m2 6 729 816 Kč
 • image description
  3+kk | 70.20 m2 6 842 786 Kč
 • image description
  3+kk | 89.60 m2 7 143 917 Kč
 • image description
  3+kk | 77.70 m2 7 668 448 Kč
 • image description
  4+kk | 99.60 m2 9 188 927 Kč
Zobrazit více
image description
Rezidence U Radnice od 3 406 300 Kč od 16 422 632 Kč
image description
image description
 • image description
  1+kk | 28.10 m2 3 406 300 Kč
 • image description
  1+kk | 28.10 m2 3 469 550 Kč
 • image description
  1+kk | 28.00 m2 3 512 445 Kč
 • image description
  1+kk | 28.10 m2 3 512 560 Kč
 • image description
  1+kk | 33.70 m2 3 708 650 Kč
 • image description
  1+kk | 28.50 m2 3 813 400 Kč
 • image description
  1+kk | 28.50 m2 3 851 350 Kč
 • image description
  1+kk | 28.10 m2 3 873 890 Kč
 • image description
  1+kk | 34.00 m2 3 886 080 Kč
 • image description
  1+kk | 28.50 m2 3 888 265 Kč
 • image description
  1+kk | 28.50 m2 3 929 320 Kč
 • image description
  1+kk | 28.10 m2 3 941 050 Kč
 • image description
  1+kk | 28.50 m2 4 004 300 Kč
 • image description
  1+kk | 28.50 m2 4 031 325 Kč
 • image description
  1+kk | 28.00 m2 4 034 200 Kč
 • image description
  1+kk | 27.70 m2 4 040 640 Kč
 • image description
  1+kk | 27.60 m2 4 047 425 Kč
 • image description
  1+kk | 33.70 m2 4 256 150 Kč
 • image description
  1+kk | 30.80 m2 4 320 032 Kč
 • image description
  1+kk | 34.00 m2 4 392 540 Kč
 • image description
  1+kk | 33.70 m2 4 497 995 Kč
 • image description
  1+kk | 33.70 m2 4 515 705 Kč
 • image description
  2+kk | 50.80 m2 5 761 155 Kč
 • image description
  2+kk | 52.60 m2 5 805 200 Kč
 • image description
  2+kk | 50.80 m2 5 932 850 Kč
 • image description
  2+kk | 50.80 m2 6 153 650 Kč
 • image description
  2+kk | 50.70 m2 6 164 000 Kč
 • image description
  2+kk | 50.70 m2 6 299 700 Kč
 • image description
  2+kk | 51.80 m2 6 301 425 Kč
 • image description
  2+kk | 56.60 m2 6 393 080 Kč
 • image description
  2+kk | 50.90 m2 6 504 400 Kč
 • image description
  2+kk | 64.70 m2 6 742 910 Kč
 • image description
  3+kk | 74.20 m2 7 828 855 Kč
 • image description
  3+kk | 74.20 m2 8 040 915 Kč
 • image description
  3+kk | 94.80 m2 8 289 315 Kč
 • image description
  3+kk | 89.50 m2 8 722 692 Kč
 • image description
  3+kk | 86.70 m2 9 127 895 Kč
 • image description
  3+kk | 86.70 m2 9 268 080 Kč
 • image description
  3+kk | 87.40 m2 9 710 312 Kč
 • image description
  4+kk | 113.70 m2 12 261 932 Kč
 • image description
  4+kk | 99.60 m2 12 790 702 Kč
 • image description
  4+kk | 115.70 m2 16 422 632 Kč
Zobrazit více
image description
Rezidence DOCK od 7 486 100 Kč od 30 185 100 Kč
image description
image description
 • image description
  2+kk | 61.80 m2 7 486 100 Kč
 • image description
  2+kk | 62.90 m2 7 633 800 Kč
 • image description
  2+kk | 77.50 m2 7 857 900 Kč
 • image description
  2+kk | 77.60 m2 7 925 300 Kč
 • image description
  2+kk | 76.20 m2 8 013 600 Kč
 • image description
  2+kk | 74.10 m2 8 491 200 Kč
 • image description
  2+kk | 75.60 m2 8 606 100 Kč
 • image description
  2+kk | 76.60 m2 8 695 400 Kč
 • image description
  2+kk | 76.50 m2 8 781 300 Kč
 • image description
  2+kk | 77.40 m2 9 065 300 Kč
 • image description
  2+kk | 85.20 m2 9 143 800 Kč
 • image description
  2+kk | 85.60 m2 9 316 800 Kč
 • image description
  2+kk | 77.00 m2 9 386 400 Kč
 • image description
  2+kk | 86.20 m2 9 547 000 Kč
 • image description
  3+kk | 96.00 m2 9 576 000 Kč
 • image description
  2+kk | 93.80 m2 9 760 600 Kč
 • image description
  2+kk | 84.90 m2 9 978 300 Kč
 • image description
  3+kk | 95.40 m2 10 014 100 Kč
 • image description
  3+kk | 105.70 m2 10 291 400 Kč
 • image description
  3+kk | 108.70 m2 11 024 600 Kč
 • image description
  3+kk | 98.90 m2 11 322 800 Kč
 • image description
  2+kk | 111.30 m2 12 508 400 Kč
 • image description
  3+kk | 120.20 m2 13 315 300 Kč
 • image description
  3+kk | 116.00 m2 14 723 900 Kč
 • image description
  3+kk | 116.50 m2 14 871 800 Kč
 • image description
  3+kk | 120.20 m2 15 603 200 Kč
 • image description
  3+kk | 159.10 m2 16 578 400 Kč
 • image description
  3+kk | 156.70 m2 17 090 400 Kč
 • image description
  3+kk | 162.90 m2 18 163 100 Kč
 • image description
  4+kk | 166.80 m2 19 702 500 Kč
 • image description
  5+kk | 186.60 m2 20 415 600 Kč
 • image description
  4+kk | 199.30 m2 23 975 500 Kč
 • image description
  5+kk | 275.60 m2 25 075 700 Kč
 • image description
  5+kk | 224.80 m2 27 733 900 Kč
 • image description
  5+kk | 239.60 m2 27 972 400 Kč
 • image description
  5+kk | 239.50 m2 29 366 600 Kč
 • image description
  5+kk | 252.80 m2 29 639 700 Kč
 • image description
  5+kk | 238.80 m2 30 185 100 Kč
Zobrazit více
image description
Harfa Design Rezidence od 3 285 392 Kč od 10 553 550 Kč
image description
image description
 • image description
  1+kk | 36.70 m2 3 285 392 Kč
 • image description
  1+kk | 36.50 m2 3 298 218 Kč
 • image description
  1+kk | 36.50 m2 3 298 218 Kč
 • image description
  1+kk | 36.50 m2 3 316 731 Kč
 • image description
  1+kk | 35.90 m2 3 350 188 Kč
 • image description
  1+kk | 34.00 m2 3 366 462 Kč
 • image description
  1+kk | 35.70 m2 3 451 102 Kč
 • image description
  1+kk | 35.70 m2 3 451 888 Kč
 • image description
  1+kk | 36.60 m2 3 483 953 Kč
 • image description
  1+kk | 33.00 m2 3 504 281 Kč
 • image description
  1+kk | 33.00 m2 3 504 281 Kč
 • image description
  1+kk | 35.70 m2 3 568 774 Kč
 • image description
  1+kk | 32.60 m2 3 776 370 Kč
 • image description
  1+kk | 32.70 m2 3 777 060 Kč
 • image description
  1+kk | 32.90 m2 3 783 960 Kč
 • image description
  1+kk | 32.90 m2 3 787 410 Kč
 • image description
  1+kk | 32.60 m2 3 827 085 Kč
 • image description
  1+kk | 32.90 m2 3 834 905 Kč
 • image description
  1+kk | 32.90 m2 3 838 355 Kč
 • image description
  1+kk | 32.70 m2 3 852 155 Kč
 • image description
  1+kk | 33.50 m2 3 915 750 Kč
 • image description
  1+kk | 33.00 m2 3 989 465 Kč
 • image description
  1+kk | 33.20 m2 3 994 525 Kč
 • image description
  1+kk | 33.00 m2 4 086 985 Kč
 • image description
  1+kk | 32.60 m2 4 105 845 Kč
 • image description
  1+kk | 32.60 m2 4 112 745 Kč
 • image description
  1+kk | 33.50 m2 4 121 945 Kč
 • image description
  1+kk | 32.60 m2 4 154 145 Kč
 • image description
  1+kk | 33.50 m2 4 157 825 Kč
 • image description
  1+kk | 32.60 m2 4 182 435 Kč
 • image description
  1+kk | 33.50 m2 4 276 275 Kč
 • image description
  1+kk | 33.20 m2 4 497 075 Kč
 • image description
  1+kk | 33.00 m2 4 505 355 Kč
 • image description
  1+kk | 32.60 m2 4 520 535 Kč
 • image description
  1+kk | 33.00 m2 4 530 885 Kč
 • image description
  1+kk | 32.90 m2 4 539 855 Kč
 • image description
  1+kk | 32.60 m2 4 541 235 Kč
 • image description
  1+kk | 32.60 m2 4 593 675 Kč
 • image description
  1+kk | 32.60 m2 4 600 575 Kč
 • image description
  1+kk | 32.90 m2 4 609 775 Kč
 • image description
  1+kk | 32.70 m2 4 616 675 Kč
 • image description
  1+kk | 32.90 m2 4 616 675 Kč
 • image description
  1+kk | 33.50 m2 4 699 475 Kč
 • image description
  1+kk | 43.50 m2 5 524 140 Kč
 • image description
  2+kk | 50.30 m2 5 729 645 Kč
 • image description
  1+kk | 40.20 m2 5 751 782 Kč
 • image description
  2+kk | 55.60 m2 5 884 665 Kč
 • image description
  2+kk | 55.60 m2 5 993 225 Kč
 • image description
  2+kk | 60.10 m2 6 220 350 Kč
 • image description
  2+kk | 49.80 m2 6 347 712 Kč
 • image description
  2+kk | 55.60 m2 6 363 755 Kč
 • image description
  2+kk | 50.30 m2 6 408 605 Kč
 • image description
  2+kk | 55.60 m2 6 475 765 Kč
 • image description
  2+kk | 55.50 m2 6 485 770 Kč
 • image description
  2+kk | 56.20 m2 6 553 160 Kč
 • image description
  2+kk | 55.60 m2 6 601 575 Kč
 • image description
  2+kk | 55.50 m2 6 736 930 Kč
 • image description
  2+kk | 67.30 m2 7 458 210 Kč
 • image description
  2+kk | 69.80 m2 7 901 132 Kč
 • image description
  3+kk | 88.00 m2 8 008 945 Kč
 • image description
  2+kk | 71.50 m2 8 705 558 Kč
 • image description
  3+kk | 100.00 m2 8 768 750 Kč
 • image description
  3+kk | 100.00 m2 9 072 350 Kč
 • image description
  3+kk | 88.00 m2 9 116 050 Kč
 • image description
  2+kk | 86.80 m2 9 813 065 Kč
 • image description
  3+kk | 100.00 m2 9 890 000 Kč
 • image description
  3+kk | 100.00 m2 10 553 550 Kč
Zobrazit více
image description
Javorová čtvrť II od 2 866 375 Kč od 9 565 528 Kč
image description
image description
 • image description
  1+kk | 29.40 m2 2 866 375 Kč
 • image description
  1+kk | 30.80 m2 2 922 265 Kč
 • image description
  1+kk | 29.70 m2 2 964 360 Kč
 • image description
  1+kk | 31.70 m2 3 027 730 Kč
 • image description
  1+kk | 31.50 m2 3 088 008 Kč
 • image description
  1+kk | 30.80 m2 3 088 210 Kč
 • image description
  1+kk | 30.80 m2 3 093 579 Kč
 • image description
  1+kk | 31.50 m2 3 147 003 Kč
 • image description
  1+kk | 39.00 m2 3 223 737 Kč
 • image description
  1+kk | 37.60 m2 3 371 225 Kč
 • image description
  1+kk | 36.80 m2 3 473 172 Kč
 • image description
  1+kk | 38.40 m2 3 486 225 Kč
 • image description
  1+kk | 38.40 m2 3 520 035 Kč
 • image description
  1+kk | 38.00 m2 3 693 282 Kč
 • image description
  2+kk | 55.20 m2 4 266 270 Kč
 • image description
  2+kk | 54.50 m2 4 360 398 Kč
 • image description
  2+kk | 57.40 m2 4 454 755 Kč
 • image description
  2+kk | 57.50 m2 4 506 921 Kč
 • image description
  2+kk | 57.40 m2 4 683 147 Kč
 • image description
  2+kk | 54.10 m2 4 843 742 Kč
 • image description
  3+kk | 79.50 m2 5 867 300 Kč
 • image description
  3+kk | 79.50 m2 5 977 700 Kč
 • image description
  3+kk | 84.60 m2 6 953 130 Kč
 • image description
  4+kk | 110.80 m2 8 037 925 Kč
 • image description
  3+kk | 95.20 m2 8 666 342 Kč
 • image description
  4+kk | 112.00 m2 9 565 528 Kč
Zobrazit více
image description
Michelské zahrady od 3 769 654 Kč od 8 689 530 Kč
image description
image description
 • image description
  1+kk | 33.50 m2 3 769 654 Kč
 • image description
  1+kk | 33.50 m2 3 789 403 Kč
 • image description
  2+kk | 45.40 m2 4 727 614 Kč
 • image description
  2+kk | 54.20 m2 5 536 618 Kč
 • image description
  2+kk | 54.20 m2 5 577 004 Kč
 • image description
  2+kk | 54.20 m2 5 665 482 Kč
 • image description
  2+kk | 56.50 m2 5 996 445 Kč
 • image description
  2+kk | 62.60 m2 6 110 136 Kč
 • image description
  3+kk | 75.70 m2 7 557 309 Kč
 • image description
  3+kk | 81.40 m2 7 809 187 Kč
 • image description
  3+kk | 81.40 m2 7 814 123 Kč
 • image description
  3+kk | 81.40 m2 7 930 540 Kč
 • image description
  3+kk | 81.40 m2 7 945 371 Kč
 • image description
  4+kk | 92.00 m2 8 497 081 Kč
 • image description
  3+kk | 94.70 m2 8 636 079 Kč
 • image description
  3+kk | 94.70 m2 8 689 530 Kč
Zobrazit více
image description
Panorama Kyje VIII od 5 482 175 Kč od 5 482 175 Kč
image description
image description
 • image description
  4+kk | 85.10 m2 5 482 175 Kč
Zobrazit více
image description
Marina Island od od
image description
image description
 • image description
  5+kk | 313.10 m2
 • image description
  4+kk | 157.20 m2
Zobrazit více
image description
Berounská brána od 4 276 200 Kč od 7 472 500 Kč
image description
image description
 • image description
  3+kk | 81.00 m2 4 276 200 Kč
 • image description
  3+kk | 82.50 m2 4 548 300 Kč
 • image description
  3+kk | 82.50 m2 4 587 200 Kč
 • image description
  3+kk | 82.50 m2 4 595 800 Kč
 • image description
  3+kk | 82.50 m2 4 595 800 Kč
 • image description
  3+kk | 82.50 m2 4 597 200 Kč
 • image description
  3+kk | 81.00 m2 4 623 300 Kč
 • image description
  3+kk | 80.60 m2 4 631 200 Kč
 • image description
  3+kk | 80.60 m2 4 631 200 Kč
 • image description
  3+kk | 81.70 m2 4 671 200 Kč
 • image description
  3+kk | 82.50 m2 4 676 500 Kč
 • image description
  3+kk | 82.50 m2 4 685 000 Kč
 • image description
  3+kk | 80.60 m2 4 699 600 Kč
 • image description
  3+kk | 80.60 m2 4 699 600 Kč
 • image description
  3+kk | 81.00 m2 4 702 400 Kč
 • image description
  3+kk | 82.50 m2 4 709 900 Kč
 • image description
  3+kk | 82.50 m2 4 725 100 Kč
 • image description
  3+kk | 82.50 m2 4 734 000 Kč
 • image description
  3+kk | 80.60 m2 4 745 800 Kč
 • image description
  3+kk | 80.60 m2 4 745 800 Kč
 • image description
  3+kk | 81.00 m2 4 813 200 Kč
 • image description
  3+kk | 81.70 m2 4 872 300 Kč
 • image description
  3+kk | 87.90 m2 4 987 700 Kč
 • image description
  3+kk | 88.80 m2 5 117 000 Kč
 • image description
  4+kk | 109.60 m2 6 668 000 Kč
 • image description
  4+kk | 111.90 m2 6 801 700 Kč
 • image description
  4+kk | 111.10 m2 6 882 200 Kč
 • image description
  4+kk | 113.80 m2 6 897 500 Kč
 • image description
  4+kk | 141.40 m2 6 900 000 Kč
 • image description
  4+kk | 141.40 m2 7 043 700 Kč
 • image description
  4+kk | 141.40 m2 7 043 700 Kč
 • image description
  4+kk | 141.40 m2 7 043 700 Kč
 • image description
  4+kk | 141.40 m2 7 043 700 Kč
 • image description
  4+kk | 141.40 m2 7 115 600 Kč
 • image description
  4+kk | 141.40 m2 7 187 500 Kč
 • image description
  4+kk | 141.40 m2 7 187 500 Kč
 • image description
  4+kk | 141.40 m2 7 187 500 Kč
 • image description
  5+kk | 141.40 m2 7 323 100 Kč
 • image description
  4+kk | 141.40 m2 7 323 100 Kč
 • image description
  4+kk | 141.40 m2 7 323 100 Kč
 • image description
  4+kk | 141.40 m2 7 323 100 Kč
 • image description
  4+kk | 141.40 m2 7 472 500 Kč
 • image description
  4+kk | 141.40 m2 7 472 500 Kč
 • image description
  4+kk | 141.40 m2 7 472 500 Kč
Zobrazit více
image description
Tulipa City od 4 795 665 Kč od 8 743 761 Kč
image description
image description
 • image description
  2+kk | 57.90 m2 4 795 665 Kč
 • image description
  2+kk | 58.30 m2 4 885 140 Kč
 • image description
  2+kk | 57.80 m2 4 934 953 Kč
 • image description
  3+kk | 68.00 m2 5 372 774 Kč
 • image description
  3+kk | 68.00 m2 5 372 774 Kč
 • image description
  3+kk | 72.90 m2 5 639 252 Kč
 • image description
  3+kk | 72.90 m2 5 787 140 Kč
 • image description
  3+kk | 74.30 m2 5 890 814 Kč
 • image description
  3+kk | 83.30 m2 5 902 479 Kč
 • image description
  3+kk | 83.30 m2 5 902 479 Kč
 • image description
  3+kk | 74.50 m2 5 905 624 Kč
 • image description
  3+kk | 83.90 m2 6 042 432 Kč
 • image description
  2+kk | 83.90 m2 6 101 096 Kč
 • image description
  3+kk | 83.30 m2 6 147 586 Kč
 • image description
  3+kk | 83.30 m2 6 147 586 Kč
 • image description
  3+kk | 83.30 m2 6 251 168 Kč
 • image description
  3+kk | 83.30 m2 6 279 531 Kč
 • image description
  3+kk | 83.30 m2 6 279 531 Kč
 • image description
  3+kk | 83.30 m2 6 389 417 Kč
 • image description
  3+kk | 83.30 m2 6 393 041 Kč
 • image description
  3+kk | 83.30 m2 6 425 657 Kč
 • image description
  3+kk | 83.30 m2 6 425 657 Kč
 • image description
  3+kk | 83.30 m2 6 557 287 Kč
 • image description
  3+kk | 83.30 m2 6 557 287 Kč
 • image description
  3+kk | 81.20 m2 7 124 148 Kč
 • image description
  3+kk | 81.20 m2 7 124 148 Kč
 • image description
  4+kk | 102.70 m2 8 743 761 Kč
Zobrazit více
image description
Tulipa Trebesin od 3 882 403 Kč od 6 863 918 Kč
 • image description
  1+kk | 42.73 m2 3 882 403 Kč
 • image description
  1+kk | 47.30 m2 3 903 794 Kč
 • image description
  1+kk | 47.30 m2 3 973 592 Kč
 • image description
  1+kk | 47.30 m2 4 043 390 Kč
 • image description
  1+kk | 45.87 m2 4 069 015 Kč
 • image description
  1+kk | 47.30 m2 4 113 188 Kč
 • image description
  2+kk | 58.62 m2 4 689 065 Kč
 • image description
  2+kk | 58.62 m2 4 949 146 Kč
 • image description
  2+kk | 58.62 m2 4 949 146 Kč
 • image description
  2+kk | 58.62 m2 4 949 146 Kč
 • image description
  2+kk | 57.21 m2 5 011 486 Kč
 • image description
  2+kk | 58.62 m2 5 035 840 Kč
 • image description
  2+kk | 58.62 m2 5 035 840 Kč
 • image description
  2+kk | 58.62 m2 5 122 534 Kč
 • image description
  2+kk | 58.62 m2 5 122 534 Kč
 • image description
  2+kk | 57.81 m2 5 144 344 Kč
 • image description
  2+kk | 57.04 m2 5 167 231 Kč
 • image description
  2+kk | 69.92 m2 5 248 193 Kč
 • image description
  2+kk | 69.92 m2 5 350 099 Kč
 • image description
  2+kk | 69.92 m2 5 452 006 Kč
 • image description
  2+kk | 69.86 m2 5 549 551 Kč
 • image description
  3+kk | 63.23 m2 6 023 973 Kč
 • image description
  3+kk | 83.34 m2 6 493 556 Kč
 • image description
  3+kk | 83.34 m2 6 863 918 Kč
Zobrazit více
image description
Neugraf od 5 603 100 Kč od 31 902 000 Kč
image description
image description
 • image description
  2+kk | 64.00 m2 5 603 100 Kč
 • image description
  2+kk | 56.60 m2 5 657 600 Kč
 • image description
  2+kk | 61.40 m2 6 661 300 Kč
 • image description
  2+kk | 62.30 m2 6 722 200 Kč
 • image description
  2+kk | 62.10 m2 6 727 600 Kč
 • image description
  2+kk | 61.90 m2 6 779 800 Kč
 • image description
  2+kk | 62.30 m2 6 806 800 Kč
 • image description
  2+kk | 61.90 m2 6 807 500 Kč
 • image description
  2+kk | 62.50 m2 6 824 400 Kč
 • image description
  2+kk | 64.30 m2 6 838 700 Kč
 • image description
  2+kk | 62.50 m2 6 851 200 Kč
 • image description
  2+kk | 62.20 m2 6 868 100 Kč
 • image description
  2+kk | 65.80 m2 6 997 100 Kč
 • image description
  2+kk | 65.00 m2 7 039 900 Kč
 • image description
  2+kk | 63.80 m2 7 067 000 Kč
 • image description
  2+kk | 67.00 m2 7 103 200 Kč
 • image description
  2+kk | 71.20 m2 7 156 500 Kč
 • image description
  2+kk | 94.40 m2 7 161 600 Kč
 • image description
  2+kk | 64.20 m2 7 163 500 Kč
 • image description
  2+kk | 65.50 m2 7 229 100 Kč
 • image description
  2+kk | 64.90 m2 7 230 600 Kč
 • image description
  2+kk | 67.40 m2 7 414 700 Kč
 • image description
  2+kk | 67.40 m2 7 463 800 Kč
 • image description
  2+kk | 67.40 m2 7 482 300 Kč
 • image description
  2+kk | 67.20 m2 7 503 800 Kč
 • image description
  2+kk | 75.90 m2 7 633 300 Kč
 • image description
  2+kk | 67.20 m2 7 698 000 Kč
 • image description
  2+kk | 79.10 m2 7 817 000 Kč
 • image description
  3+kk | 87.70 m2 9 457 400 Kč
 • image description
  3+kk | 87.60 m2 9 544 400 Kč
 • image description
  3+kk | 93.40 m2 9 938 300 Kč
 • image description
  3+kk | 93.90 m2 9 965 600 Kč
 • image description
  3+kk | 93.30 m2 10 008 100 Kč
 • image description
  3+kk | 123.10 m2 10 010 400 Kč
 • image description
  3+kk | 93.70 m2 10 010 500 Kč
 • image description
  3+kk | 93.50 m2 10 011 300 Kč
 • image description
  3+kk | 93.70 m2 10 021 200 Kč
 • image description
  2+kk | 111.40 m2 10 040 600 Kč
 • image description
  3+kk | 93.40 m2 10 048 600 Kč
 • image description
  2+kk | 113.00 m2 10 067 600 Kč
 • image description
  2+kk | 103.20 m2 10 070 600 Kč
 • image description
  3+kk | 93.40 m2 10 114 200 Kč
 • image description
  3+kk | 93.40 m2 10 114 700 Kč
 • image description
  3+kk | 93.10 m2 10 194 800 Kč
 • image description
  3+kk | 121.40 m2 10 562 700 Kč
 • image description
  3+kk | 98.80 m2 10 709 000 Kč
 • image description
  3+kk | 98.90 m2 10 754 200 Kč
 • image description
  3+kk | 97.90 m2 10 863 500 Kč
 • image description
  3+kk | 98.90 m2 10 933 600 Kč
 • image description
  3+kk | 96.70 m2 10 995 500 Kč
 • image description
  3+kk | 98.70 m2 11 016 600 Kč
 • image description
  3+kk | 118.30 m2 11 092 300 Kč
 • image description
  3+kk | 99.30 m2 11 169 600 Kč
 • image description
  3+kk | 126.80 m2 11 226 900 Kč
 • image description
  3+kk | 144.10 m2 11 269 200 Kč
 • image description
  4+kk | 151.20 m2 14 034 800 Kč
 • image description
  4+kk | 157.90 m2 18 797 400 Kč
 • image description
  5+kk | 206.10 m2 24 533 400 Kč
 • image description
  6+kk | 326.30 m2 31 902 000 Kč
Zobrazit více
image description
Suomi Hloubetin od 3 069 120 Kč od 10 637 500 Kč
image description
image description
 • image description
  1+kk | 36.70 m2 3 069 120 Kč
 • image description
  1+kk | 36.50 m2 3 080 160 Kč
 • image description
  1+kk | 42.00 m2 3 360 220 Kč
 • image description
  1+kk | 42.00 m2 3 419 396 Kč
 • image description
  1+kk | 42.00 m2 3 426 882 Kč
 • image description
  1+kk | 42.00 m2 3 696 526 Kč
 • image description
  2+kk | 53.20 m2 4 205 270 Kč
 • image description
  2+kk | 53.20 m2 4 213 201 Kč
 • image description
  2+kk | 57.70 m2 4 239 360 Kč
 • image description
  2+kk | 57.10 m2 4 312 679 Kč
 • image description
  2+kk | 59.70 m2 4 324 000 Kč
 • image description
  2+kk | 59.30 m2 4 427 908 Kč
 • image description
  2+kk | 60.80 m2 4 485 454 Kč
 • image description
  2+kk | 53.20 m2 4 547 366 Kč
 • image description
  2+kk | 53.40 m2 4 548 250 Kč
 • image description
  2+kk | 57.10 m2 4 588 500 Kč
 • image description
  2+kk | 60.80 m2 4 610 679 Kč
 • image description
  2+kk | 61.00 m2 4 614 720 Kč
 • image description
  2+kk | 59.20 m2 4 615 943 Kč
 • image description
  2+kk | 60.80 m2 4 626 541 Kč
 • image description
  2+kk | 57.10 m2 4 654 733 Kč
 • image description
  2+kk | 60.80 m2 4 676 130 Kč
 • image description
  2+kk | 58.60 m2 4 680 254 Kč
 • image description
  2+kk | 52.50 m2 4 680 500 Kč
 • image description
  2+kk | 60.80 m2 4 692 218 Kč
 • image description
  2+kk | 52.70 m2 4 771 933 Kč
 • image description
  2+kk | 52.40 m2 4 809 235 Kč
 • image description
  2+kk | 58.70 m2 4 841 500 Kč
 • image description
  4+kk | 135.80 m2 8 496 740 Kč
 • image description
  4+kk | 130.90 m2 8 797 500 Kč
 • image description
  5+kk | 173.00 m2 10 534 220 Kč
 • image description
  5+kk | 168.60 m2 10 543 200 Kč
 • image description
  5+kk | 164.20 m2 10 637 500 Kč
Zobrazit více
image description
KORU Vonohradska od 4 629 940 Kč od 16 546 147 Kč
image description
image description
 • image description
  2+kk | 49.30 m2 4 629 940 Kč
 • image description
  2+kk | 59.10 m2 5 666 947 Kč
 • image description
  2+kk | 59.20 m2 5 714 149 Kč
 • image description
  2+kk | 87.40 m2 6 587 910 Kč
 • image description
  2+kk | 87.90 m2 6 718 462 Kč
 • image description
  3+kk | 81.10 m2 7 166 991 Kč
 • image description
  3+kk | 83.10 m2 7 631 934 Kč
 • image description
  3+kk | 84.60 m2 7 814 423 Kč
 • image description
  3+kk | 95.90 m2 7 829 155 Kč
 • image description
  3+kk | 82.10 m2 7 889 561 Kč
 • image description
  3+kk | 91.90 m2 7 905 438 Kč
 • image description
  3+kk | 87.80 m2 7 958 488 Kč
 • image description
  3+kk | 185.60 m2 8 054 477 Kč
 • image description
  3+kk | 82.60 m2 8 070 309 Kč
 • image description
  3+kk | 86.00 m2 8 151 051 Kč
 • image description
  3+kk | 83.80 m2 8 245 876 Kč
 • image description
  3+kk | 82.00 m2 8 409 479 Kč
 • image description
  3+kk | 85.80 m2 8 469 859 Kč
 • image description
  4+kk | 116.80 m2 10 013 403 Kč
 • image description
  4+kk | 111.70 m2 10 107 425 Kč
 • image description
  4+kk | 106.90 m2 10 239 225 Kč
 • image description
  4+kk | 110.90 m2 10 284 958 Kč
 • image description
  4+kk | 392.80 m2 10 367 722 Kč
 • image description
  4+kk | 306.80 m2 10 367 722 Kč
 • image description
  4+kk | 111.30 m2 10 459 827 Kč
 • image description
  4+kk | 118.80 m2 11 082 904 Kč
 • image description
  4+kk | 113.10 m2 11 416 434 Kč
 • image description
  4+kk | 145.30 m2 11 967 349 Kč
 • image description
  5+kk | 186.00 m2 14 278 939 Kč
 • image description
  5+kk | 218.90 m2 16 101 385 Kč
 • image description
  5+kk | 273.50 m2 16 546 147 Kč
Zobrazit více
image description
Metropole Zličín od 4 541 506 Kč od 4 541 506 Kč
image description
image description
 • image description
  2+kk | 51.20 m2 4 541 506 Kč
Zobrazit více
image description
Rezidence Hadovita od 2 943 371 Kč od 4 914 980 Kč
image description
image description
 • image description
  | 36.61 m2 2 943 371 Kč
 • image description
  | 36.61 m2 3 199 420 Kč
 • image description
  1+kk | 38.52 m2 3 292 003 Kč
 • image description
  | 38.47 m2 3 308 352 Kč
 • image description
  1+kk | 38.56 m2 3 356 214 Kč
 • image description
  1+kk | 38.56 m2 3 417 139 Kč
 • image description
  2+kk | 51.34 m2 4 914 980 Kč
Zobrazit více
image description
Barrandez Vous od 4 090 000 Kč od 10 890 000 Kč
image description
image description
 • image description
  2+kk | 46.10 m2 4 090 000 Kč
 • image description
  2+kk | 46.10 m2 4 090 000 Kč
 • image description
  2+kk | 56.10 m2 5 150 000 Kč
 • image description
  2+kk | 56.10 m2 5 150 000 Kč
 • image description
  2+kk | 63.10 m2 5 450 000 Kč
 • image description
  2+kk | 63.10 m2 5 450 000 Kč
 • image description
  2+kk | 78.40 m2 6 550 000 Kč
 • image description
  2+kk | 78.40 m2 6 550 000 Kč
 • image description
  3+kk | 82.80 m2 7 350 000 Kč
 • image description
  3+kk | 81.70 m2 7 350 000 Kč
 • image description
  3+kk | 82.80 m2 7 350 000 Kč
 • image description
  3+kk | 81.70 m2 7 350 000 Kč
 • image description
  3+kk | 84.00 m2 7 490 000 Kč
 • image description
  3+kk | 84.00 m2 7 490 000 Kč
 • image description
  3+kk | 84.00 m2 8 350 000 Kč
 • image description
  3+kk | 84.00 m2 8 350 000 Kč
 • image description
  3+kk | 94.30 m2 9 290 000 Kč
 • image description
  4+kk | 103.40 m2 9 290 000 Kč
 • image description
  3+kk | 94.30 m2 9 290 000 Kč
 • image description
  4+kk | 103.40 m2 9 290 000 Kč
 • image description
  4+kk | 119.30 m2 10 890 000 Kč
 • image description
  4+kk | 119.30 m2 10 890 000 Kč
Zobrazit více
image description
VIVUS Uhrineves od 3 353 000 Kč od 5 524 000 Kč
image description
 • image description
  2+kk | 46.26 m2 3 353 000 Kč
 • image description
  2+kk | 51.90 m2 3 401 000 Kč
 • image description
  2+kk | 51.74 m2 3 404 000 Kč
 • image description
  2+kk | 51.70 m2 3 407 000 Kč
 • image description
  2+kk | 52.04 m2 3 424 000 Kč
 • image description
  2+kk | 46.02 m2 3 428 000 Kč
 • image description
  2+kk | 52.18 m2 3 439 000 Kč
 • image description
  2+kk | 52.93 m2 3 456 000 Kč
 • image description
  2+kk | 50.98 m2 3 479 000 Kč
 • image description
  2+kk | 51.53 m2 3 505 000 Kč
 • image description
  2+kk | 51.69 m2 3 516 000 Kč
 • image description
  2+kk | 51.23 m2 3 538 000 Kč
 • image description
  2+kk | 51.23 m2 3 552 000 Kč
 • image description
  2+kk | 51.50 m2 3 556 000 Kč
 • image description
  2+kk | 51.53 m2 3 559 000 Kč
 • image description
  2+kk | 51.58 m2 3 563 000 Kč
 • image description
  2+kk | 51.71 m2 3 572 000 Kč
 • image description
  2+kk | 51.58 m2 3 576 000 Kč
 • image description
  2+kk | 51.89 m2 3 583 000 Kč
 • image description
  2+kk | 51.83 m2 3 587 000 Kč
 • image description
  2+kk | 52.56 m2 3 590 000 Kč
 • image description
  2+kk | 51.99 m2 3 591 000 Kč
 • image description
  2+kk | 51.89 m2 3 597 000 Kč
 • image description
  2+kk | 51.99 m2 3 608 000 Kč
 • image description
  2+kk | 51.52 m2 3 822 000 Kč
 • image description
  3+kk | 52.96 m2 3 835 000 Kč
 • image description
  2+kk | 51.53 m2 3 849 000 Kč
 • image description
  2+kk | 52.16 m2 3 851 000 Kč
 • image description
  2+kk | 51.91 m2 3 879 000 Kč
 • image description
  2+kk | 59.55 m2 3 910 000 Kč
 • image description
  2+kk | 59.55 m2 3 939 000 Kč
 • image description
  2+kk | 59.52 m2 4 349 000 Kč
 • image description
  3+kk | 89.59 m2 5 387 000 Kč
 • image description
  3+kk | 84.79 m2 5 406 000 Kč
 • image description
  3+kk | 89.83 m2 5 524 000 Kč
Zobrazit více
image description
Rezidence Osadni od 5 326 000 Kč od 9 388 000 Kč
image description
image description
 • image description
  2+kk | 61.58 m2 5 326 000 Kč
 • image description
  2+kk | 62.10 m2 5 590 000 Kč
 • image description
  2+kk | 65.60 m2 5 724 000 Kč
 • image description
  2+kk | 67.23 m2 5 763 000 Kč
 • image description
  2+kk | 65.35 m2 5 837 000 Kč
 • image description
  2+kk | 57.99 m2 5 845 000 Kč
 • image description
  2+kk | 66.20 m2 5 864 000 Kč
 • image description
  2+kk | 69.81 m2 5 875 000 Kč
 • image description
  2+kk | 70.66 m2 5 880 000 Kč
 • image description
  2+kk | 66.27 m2 5 932 000 Kč
 • image description
  2+kk | 66.16 m2 5 946 000 Kč
 • image description
  2+kk | 69.25 m2 6 043 000 Kč
 • image description
  2+kk | 68.38 m2 6 116 000 Kč
 • image description
  2+kk | 56.49 m2 6 187 000 Kč
 • image description
  2+kk | 56.52 m2 6 192 000 Kč
 • image description
  2+kk | 71.07 m2 6 211 000 Kč
 • image description
  2+kk | 71.63 m2 6 236 000 Kč
 • image description
  2+kk | 71.40 m2 6 310 000 Kč
 • image description
  2+kk | 75.19 m2 6 383 000 Kč
 • image description
  2+kk | 72.98 m2 6 416 000 Kč
 • image description
  2+kk | 63.79 m2 6 464 000 Kč
 • image description
  3+kk | 83.14 m2 7 907 000 Kč
 • image description
  3+kk | 82.12 m2 8 026 000 Kč
 • image description
  3+kk | 90.40 m2 8 066 000 Kč
 • image description
  3+kk | 82.17 m2 8 190 000 Kč
 • image description
  3+kk | 83.79 m2 8 369 000 Kč
 • image description
  3+kk | 90.98 m2 8 409 000 Kč
 • image description
  3+kk | 89.43 m2 8 837 000 Kč
 • image description
  3+kk | 91.93 m2 8 924 000 Kč
 • image description
  3+kk | 92.50 m2 9 170 000 Kč
 • image description
  3+kk | 90.84 m2 9 388 000 Kč
Zobrazit více
image description
VIVUS Argentinska od 4 001 000 Kč od 7 049 900 Kč
image description
image description
 • image description
  1+kk | 42.08 m2 4 001 000 Kč
 • image description
  1+kk | 42.06 m2 4 114 000 Kč
 • image description
  1+kk | 42.08 m2 4 166 000 Kč
 • image description
  1+kk | 39.05 m2 4 189 000 Kč
 • image description
  1+kk | 42.80 m2 4 398 000 Kč
 • image description
  2+kk | 50.78 m2 4 448 000 Kč
 • image description
  2+kk | 51.07 m2 4 489 000 Kč
 • image description
  2+kk | 51.35 m2 4 552 000 Kč
 • image description
  2+kk | 51.94 m2 4 559 000 Kč
 • image description
  2+kk | 52.27 m2 4 577 000 Kč
 • image description
  2+kk | 52.31 m2 4 591 000 Kč
 • image description
  2+kk | 51.35 m2 4 609 000 Kč
 • image description
  2+kk | 51.96 m2 4 617 000 Kč
 • image description
  2+kk | 52.57 m2 4 641 000 Kč
 • image description
  2+kk | 52.36 m2 4 651 000 Kč
 • image description
  2+kk | 51.19 m2 4 662 000 Kč
 • image description
  2+kk | 52.12 m2 4 678 000 Kč
 • image description
  1+kk | 40.71 m2 4 690 000 Kč
 • image description
  2+kk | 52.57 m2 4 699 000 Kč
 • image description
  2+kk | 52.49 m2 4 711 000 Kč
 • image description
  2+kk | 52.57 m2 4 757 000 Kč
 • image description
  2+kk | 52.33 m2 4 766 000 Kč
 • image description
  2+kk | 51.78 m2 4 787 000 Kč
 • image description
  2+kk | 52.09 m2 4 819 000 Kč
 • image description
  2+kk | 50.77 m2 4 830 000 Kč
 • image description
  2+kk | 51.17 m2 4 867 000 Kč
 • image description
  2+kk | 52.23 m2 4 969 000 Kč
 • image description
  2+kk | 52.41 m2 4 984 000 Kč
 • image description
  2+kk | 52.44 m2 4 985 000 Kč
 • image description
  2+kk | 57.91 m2 5 044 000 Kč
 • image description
  2+kk | 51.17 m2 5 055 000 Kč
 • image description
  2+kk | 48.64 m2 5 063 000 Kč
 • image description
  2+kk | 48.64 m2 5 122 000 Kč
 • image description
  2+kk | 58.01 m2 5 130 000 Kč
 • image description
  2+kk | 59.17 m2 5 146 000 Kč
 • image description
  2+kk | 52.44 m2 5 176 000 Kč
 • image description
  2+kk | 48.64 m2 5 181 000 Kč
 • image description
  2+kk | 59.15 m2 5 231 000 Kč
 • image description
  2+kk | 52.35 m2 5 238 000 Kč
 • image description
  2+kk | 50.75 m2 5 266 000 Kč
 • image description
  2+kk | 57.96 m2 5 296 000 Kč
 • image description
  2+kk | 48.58 m2 5 303 000 Kč
 • image description
  2+kk | 51.15 m2 5 306 000 Kč
 • image description
  2+kk | 59.02 m2 5 314 000 Kč
 • image description
  2+kk | 57.85 m2 5 378 000 Kč
 • image description
  2+kk | 52.42 m2 5 430 000 Kč
 • image description
  2+kk | 69.13 m2 5 443 000 Kč
 • image description
  2+kk | 69.60 m2 5 453 000 Kč
 • image description
  2+kk | 69.09 m2 5 519 000 Kč
 • image description
  2+kk | 69.60 m2 5 530 000 Kč
 • image description
  2+kk | 65.00 m2 5 543 000 Kč
 • image description
  2+kk | 69.46 m2 5 614 000 Kč
 • image description
  2+kk | 69.75 m2 5 620 000 Kč
 • image description
  2+kk | 66.44 m2 5 671 000 Kč
 • image description
  2+kk | 69.75 m2 5 698 000 Kč
 • image description
  2+kk | 68.85 m2 5 747 000 Kč
 • image description
  2+kk | 69.44 m2 5 759 000 Kč
 • image description
  2+kk | 69.25 m2 5 833 000 Kč
 • image description
  3+kk | 72.13 m2 6 840 000 Kč
 • image description
  3+kk | 74.16 m2 6 865 000 Kč
 • image description
  3+kk | 72.00 m2 6 927 000 Kč
 • image description
  3+kk | 74.16 m2 7 049 900 Kč
Zobrazit více
image description
Klamovka Gardens od 4 957 334 Kč od 7 796 683 Kč
image description
image description
 • image description
  6+1 | 53.30 m2 4 957 334 Kč
 • image description
  6+1 | 52.40 m2 4 984 026 Kč
 • image description
  6+1 | 57.10 m2 5 197 549 Kč
 • image description
  6+1 | 56.60 m2 5 317 369 Kč
 • image description
  6+1 | 56.60 m2 5 370 072 Kč
 • image description
  6+1 | 56.60 m2 5 372 404 Kč
 • image description
  6+1 | 56.60 m2 5 424 071 Kč
 • image description
  6+1 | 56.60 m2 5 476 279 Kč
 • image description
  6+1 | 62.20 m2 5 478 318 Kč
 • image description
  6+1 | 56.60 m2 5 494 549 Kč
 • image description
  2+kk | 62.00 m2 5 523 397 Kč
 • image description
  6+1 | 62.20 m2 5 534 358 Kč
 • image description
  6+1 | 57.10 m2 5 538 165 Kč
 • image description
  6+1 | 56.60 m2 5 549 315 Kč
 • image description
  2+kk | 62.00 m2 5 561 861 Kč
 • image description
  2+kk | 62.00 m2 5 590 783 Kč
 • image description
  6+1 | 62.20 m2 5 593 735 Kč
 • image description
  6+1 | 62.20 m2 5 593 928 Kč
 • image description
  6+1 | 62.20 m2 5 656 537 Kč
 • image description
  6+1 | 62.60 m2 5 672 839 Kč
 • image description
  6+1 | 62.20 m2 5 673 211 Kč
 • image description
  6+1 | 62.20 m2 5 676 121 Kč
 • image description
  2+kk | 61.70 m2 5 740 359 Kč
 • image description
  6+1 | 62.60 m2 5 760 632 Kč
 • image description
  6+1 | 62.20 m2 5 771 826 Kč
 • image description
  6+1 | 62.60 m2 5 810 346 Kč
 • image description
  2+kk | 73.50 m2 5 905 048 Kč
 • image description
  2+kk | 67.20 m2 5 980 481 Kč
 • image description
  2+kk | 78.40 m2 6 976 100 Kč
 • image description
  2+kk | 79.20 m2 6 977 805 Kč
 • image description
  2+kk | 78.60 m2 6 995 407 Kč
 • image description
  3+kk | 80.20 m2 7 085 778 Kč
 • image description
  3+kk | 80.20 m2 7 208 575 Kč
 • image description
  3+kk | 76.50 m2 7 228 726 Kč
 • image description
  3+kk | 78.90 m2 7 303 368 Kč
 • image description
  3+kk | 78.90 m2 7 372 679 Kč
 • image description
  3+kk | 84.20 m2 7 416 408 Kč
 • image description
  3+kk | 78.20 m2 7 510 016 Kč
 • image description
  3+kk | 87.00 m2 7 514 738 Kč
 • image description
  3+kk | 87.00 m2 7 537 088 Kč
 • image description
  3+kk | 78.20 m2 7 560 054 Kč
 • image description
  3+kk | 84.20 m2 7 626 845 Kč
 • image description
  3+kk | 84.20 m2 7 638 299 Kč
 • image description
  3+kk | 78.20 m2 7 670 520 Kč
 • image description
  3+kk | 87.00 m2 7 717 673 Kč
 • image description
  3+kk | 84.20 m2 7 796 683 Kč
Zobrazit více
image description
Rezidence Alba od 4 805 245 Kč od 6 999 527 Kč
image description
image description
 • image description
  2+kk | 50.60 m2 4 805 245 Kč
 • image description
  2+kk | 50.60 m2 4 805 245 Kč
 • image description
  2+kk | 50.60 m2 4 805 245 Kč
 • image description
  2+kk | 49.90 m2 4 807 656 Kč
 • image description
  2+kk | 50.60 m2 4 811 646 Kč
 • image description
  2+kk | 50.80 m2 4 822 102 Kč
 • image description
  2+kk | 50.80 m2 4 822 102 Kč
 • image description
  2+kk | 50.60 m2 4 852 379 Kč
 • image description
  2+kk | 50.60 m2 4 852 379 Kč
 • image description
  2+kk | 50.80 m2 4 869 422 Kč
 • image description
  2+kk | 50.80 m2 4 869 422 Kč
 • image description
  2+kk | 50.60 m2 4 893 112 Kč
 • image description
  2+kk | 50.60 m2 4 893 112 Kč
 • image description
  2+kk | 50.80 m2 4 910 316 Kč
 • image description
  2+kk | 52.00 m2 4 981 110 Kč
 • image description
  2+kk | 50.60 m2 4 989 712 Kč
 • image description
  2+kk | 52.00 m2 4 993 070 Kč
 • image description
  2+kk | 50.80 m2 5 002 385 Kč
 • image description
  2+kk | 63.60 m2 5 529 706 Kč
 • image description
  3+kk | 77.20 m2 6 900 253 Kč
 • image description
  3+kk | 77.20 m2 6 921 436 Kč
 • image description
  3+kk | 78.80 m2 6 956 212 Kč
 • image description
  3+kk | 75.70 m2 6 999 527 Kč
Zobrazit více
image description
Projekt Střížkovské výhledy od 21 128 892 Kč od 21 880 000 Kč
image description
image description
 • image description
  4+kk | 176.90 m2 21 128 892 Kč
 • image description
  4+kk | 181.76 m2 21 448 544 Kč
 • image description
  4+kk | 177.14 m2 21 880 000 Kč
Zobrazit více
image description
Zamecké zahrády - vily od 4 127 700 Kč od 8 099 000 Kč
image description
image description
 • image description
  3+kk | 86.20 m2 4 127 700 Kč
 • image description
  3+kk | 89.70 m2 4 334 600 Kč
 • image description
  3+kk | 89.70 m2 4 338 900 Kč
 • image description
  3+kk | 90.50 m2 4 358 800 Kč
 • image description
  3+kk | 89.80 m2 4 428 300 Kč
 • image description
  4+kk | 124.00 m2 6 170 000 Kč
 • image description
  4+kk | 124.00 m2 6 188 100 Kč
 • image description
  4+kk | 124.00 m2 6 188 100 Kč
 • image description
  4+kk | 124.00 m2 6 188 100 Kč
 • image description
  4+kk | 124.00 m2 6 188 100 Kč
 • image description
  4+kk | 124.00 m2 6 216 300 Kč
 • image description
  4+kk | 124.00 m2 6 225 500 Kč
 • image description
  4+kk | 124.00 m2 6 245 900 Kč
 • image description
  4+kk | 124.00 m2 6 253 300 Kč
 • image description
  4+kk | 124.00 m2 6 253 300 Kč
 • image description
  4+kk | 188.20 m2 6 376 600 Kč
 • image description
  4+kk | 124.00 m2 6 382 200 Kč
 • image description
  4+kk | 124.00 m2 6 382 200 Kč
 • image description
  4+kk | 124.00 m2 6 442 800 Kč
 • image description
  4+kk | 124.00 m2 6 442 800 Kč
 • image description
  4+kk | 124.00 m2 6 442 800 Kč
 • image description
  5+kk | 138.10 m2 6 719 800 Kč
 • image description
  5+kk | 138.40 m2 6 857 000 Kč
 • image description
  5+kk | 190.20 m2 7 999 000 Kč
 • image description
  5+kk | 190.20 m2 8 099 000 Kč
Zobrazit více
image description
Nová Upická od 8 378 508 Kč od 11 483 670 Kč
image description
image description
 • image description
  4+kk | 184.10 m2 8 378 508 Kč
 • image description
  4+kk | 185.80 m2 8 406 324 Kč
 • image description
  4+kk | 185.80 m2 8 406 324 Kč
 • image description
  4+kk | 185.80 m2 8 406 324 Kč
 • image description
  4+kk | 185.80 m2 8 406 324 Kč
 • image description
  4+kk | 188.80 m2 8 455 202 Kč
 • image description
  4+kk | 188.80 m2 8 455 202 Kč
 • image description
  4+kk | 328.10 m2 9 150 090 Kč
 • image description
  4+kk | 202.70 m2 9 294 881 Kč
 • image description
  4+kk | 330.30 m2 9 494 640 Kč
 • image description
  4+kk | 293.50 m2 9 845 824 Kč
 • image description
  4+kk | 419.10 m2 11 390 000 Kč
 • image description
  4+kk | 447.30 m2 11 483 670 Kč
Zobrazit více
image description
Domy Beranka od 8 537 255 Kč od 9 484 308 Kč
image description
image description
 • image description
  | 199.00 m2 8 537 255 Kč
 • image description
  | 199.00 m2 8 537 255 Kč
 • image description
  | 177.00 m2 8 770 866 Kč
 • image description
  | 206.00 m2 8 827 368 Kč
 • image description
  | 206.00 m2 8 827 368 Kč
 • image description
  | 190.00 m2 8 834 613 Kč
 • image description
  | 212.00 m2 8 942 492 Kč
 • image description
  | 212.00 m2 8 942 492 Kč
 • image description
  | 310.00 m2 8 970 014 Kč
 • image description
  | 210.00 m2 8 975 630 Kč
 • image description
  | 275.00 m2 8 984 551 Kč
 • image description
  | 295.00 m2 8 989 895 Kč
 • image description
  | 277.00 m2 9 172 176 Kč
 • image description
  | 243.00 m2 9 269 398 Kč
 • image description
  | 286.00 m2 9 484 308 Kč
Zobrazit více
image description
Modrý Platan od 6 735 000 Kč od 6 780 000 Kč
image description
image description
 • image description
  | 579.00 m2 6 735 000 Kč
 • image description
  | 597.00 m2 6 735 000 Kč
 • image description
  | 579.00 m2 6 735 000 Kč
 • image description
  | 579.00 m2 6 735 000 Kč
 • image description
  | 592.00 m2 6 780 000 Kč
Zobrazit více
image description
Ekorezidence Plzeňka Smíchov od 3 620 160 Kč od 13 780 800 Kč
image description
image description
 • image description
  1+kk | 36.64 m2 3 620 160 Kč
 • image description
  1+kk | 43.13 m2 4 759 650 Kč
 • image description
  2+kk | 55.41 m2 5 914 016 Kč
 • image description
  2+kk | 55.42 m2 5 964 516 Kč
 • image description
  2+kk | 53.56 m2 5 979 870 Kč
 • image description
  2+kk | 55.41 m2 6 070 500 Kč
 • image description
  2+kk | 55.41 m2 6 151 440 Kč
 • image description
  3+kk | 78.12 m2 8 095 857 Kč
 • image description
  3+kk | 79.83 m2 8 111 040 Kč
 • image description
  3+kk | 78.12 m2 8 181 404 Kč
 • image description
  3+kk | 81.39 m2 8 259 960 Kč
 • image description
  3+kk | 78.12 m2 8 438 045 Kč
 • image description
  3+kk | 77.68 m2 8 699 040 Kč
 • image description
  3+kk | 84.44 m2 8 930 220 Kč
 • image description
  4+kk | 108.99 m2 13 780 800 Kč
Zobrazit více
 • image description
  2+kk | 52.41 m2 5 970 000 Kč
 • image description
  3+kk | 80.67 m2 6 950 000 Kč
 • image description
  3+kk | 93.53 m2 7 390 000 Kč
 • image description
  3+kk | 90.08 m2 7 590 000 Kč
 • image description
  3+kk | 81.58 m2 7 865 000 Kč
 • image description
  3+kk | 95.88 m2 7 865 000 Kč
 • image description
  2+kk | 72.19 m2 7 960 000 Kč
 • image description
  3+kk | 95.65 m2 8 070 000 Kč
 • image description
  3+kk | 94.56 m2 8 235 000 Kč
 • image description
  3+kk | 97.63 m2 8 400 000 Kč
 • image description
  3+kk | 81.42 m2 8 405 000 Kč
 • image description
  3+kk | 89.06 m2 9 340 000 Kč
 • image description
  3+kk | 81.28 m2 9 460 000 Kč
 • image description
  3+kk | 90.07 m2 9 470 000 Kč
 • image description
  4+kk | 108.74 m2 9 625 000 Kč
 • image description
  3+kk | 93.38 m2 11 170 000 Kč
 • image description
  4+kk | 126.46 m2 14 670 000 Kč
Zobrazit více
image description
Rezidence Garden Towers od 9 202 760 Kč od 16 711 612 Kč
image description
image description
 • image description
  3+kk | 91.60 m2 9 202 760 Kč
 • image description
  2+kk | 66.40 m2 9 354 675 Kč
 • image description
  2+kk | 66.20 m2 9 533 212 Kč
 • image description
  2+kk | 66.30 m2 9 802 600 Kč
 • image description
  2+kk | 66.20 m2 9 854 120 Kč
 • image description
  3+kk | 86.00 m2 10 955 202 Kč
 • image description
  4+kk | 126.40 m2 12 749 407 Kč
 • image description
  4+kk | 134.90 m2 13 643 234 Kč
 • image description
  4+kk | 116.40 m2 13 941 507 Kč
 • image description
  4+kk | 127.10 m2 15 463 800 Kč
 • image description
  4+kk | 126.50 m2 15 964 498 Kč
 • image description
  4+kk | 126.60 m2 16 711 612 Kč
Zobrazit více
image description
Central Park Praha od 3 000 000 Kč od 19 890 000 Kč
image description
image description
 • image description
  | 39.00 m2 3 000 000 Kč
 • image description
  2+kk | 119.42 m2 6 935 000 Kč
 • image description
  | 134.00 m2 7 900 000 Kč
 • image description
  | 125.00 m2 10 000 000 Kč
 • image description
  2+kk | 100.00 m2 10 700 000 Kč
 • image description
  3+kk | 116.20 m2 12 590 000 Kč
 • image description
  4+kk | 314.89 m2 15 800 000 Kč
 • image description
  | 386.00 m2 17 500 000 Kč
 • image description
  | 287.00 m2 19 890 000 Kč
Zobrazit více
 • image description
  5+kk | 424.00 m2
 • image description
  6+kk | 536.00 m2
 • image description
  1+kk | 31.00 m2 3 370 000 Kč
 • image description
  2+kk | 50.00 m2 3 975 000 Kč
 • image description
  2+kk | 61.00 m2 3 990 000 Kč
 • image description
  2+1 | 564.00 m2 3 990 000 Kč
 • image description
  1+kk | 47.00 m2 4 000 000 Kč
 • image description
  2+kk | 55.00 m2 4 075 000 Kč
 • image description
  2+kk | 132.00 m2 4 175 000 Kč
 • image description
  1+kk | 42.00 m2 4 490 000 Kč
 • image description
  1+kk | 40.00 m2 4 590 000 Kč
 • image description
  1+kk | 40.00 m2 4 800 000 Kč
 • image description
  1+kk | 36.00 m2 4 800 000 Kč
 • image description
  2+kk | 70.00 m2 6 740 000 Kč
 • image description
  3+kk | 101.00 m2 7 100 000 Kč
 • image description
  2+kk | 75.00 m2 7 490 000 Kč
 • image description
  3+kk | 105.00 m2 7 500 000 Kč
 • image description
  2+kk | 74.00 m2 7 500 000 Kč
 • image description
  4+kk | 124.00 m2 8 705 000 Kč
 • image description
  | 159.00 m2 9 000 000 Kč
 • image description
  4+1 | 100.00 m2 9 800 000 Kč
 • image description
  2+kk | 50.00 m2 13 500 000 Kč
 • image description
  3+kk | 129.00 m2 14 990 000 Kč
 • image description
  | 717.00 m2 15 300 000 Kč
 • image description
  6+kk | 683.00 m2 16 700 000 Kč
 • image description
  | 900.00 m2 17 100 000 Kč
 • image description
  5+kk | 207.00 m2 18 990 000 Kč
 • image description
  6+kk | 380.00 m2 19 900 000 Kč
 • image description
  5+kk | 277.00 m2 23 990 000 Kč
 • image description
  | 903.00 m2 25 000 000 Kč
 • image description
  6+kk | 307.00 m2 31 490 000 Kč
Zobrazit více
Telefon v ČR: +420 212 240 500 Telefon v Rusku: 8 800 775 09 71